IPN w Rzeszowie otwiera od 25 maja czytelnię akt i punkt przyjęć wniosków

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 23 maja 2020

Fot. IPN Oddział w Rzeszowie

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie (ul. Słowackiego 18) informuje, że od poniedziałku, 25 maja otwarta zostanie czytelnia akt oraz punkt przyjęć wniosków.

- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, z zachowaniem zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych - zaznacza IPN.

W sprawie ustalenia terminu udostępnienia, IPN prosi o kontakt pod nr tel. 17 86 06 006 lub 17 86 06 038.

- Prosimy również, aby użytkownicy czytelni zaopatrzyli się w rękawiczki oraz maseczki, zakrywające usta i nos, korzystanie z których jest warunkiem udostępnienia dokumentów. W pomieszczeniach czytelni dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk - informują pracownicy IPN. - Jednocześnie, mając na celu minimalizację zagrożenia zarażeniem Covid-19, w sprawach zapytań i wniosków, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.

Czytelnia akt czynna będzie w godzinach od 9.00 do 14.00:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – udostępniane akt na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o IPN-KŚZpNP (badania naukowe, publikacje prasowe, zadania ustawowe);

- środa – realizacja pozostałych wniosków ustawowych.

Rzeszowski oddział IPN informuje także, że od 1 czerwca zostanie otwarty punkt sprzedaży książek w godzinach od 9.00 do 14.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 17 8608018 lub mailowym oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl ze wskazaniem konkretnych pozycji, które interesują osoby chcące nabyć publikacje.

- Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności zalecanych przez służby sanitarno- epidemiologiczne - podkreślają pracownicy IPN w Rzeszowie.

Red.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4