Obywatelska uchwała trafi w końcu na sesję. Koniec z chaosem budowlanym?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 19 listopada 2020

Protest mieszkańców osiedla Nowe Miasto w Rzeszowie przeciw planom budowy 180-metrowego wieżowca przy ul. Podwisłocze, 2 lutego 2020 r.
Fot. Krzysztof Kuchta

W porządku najbliższej, wtorkowej (24 listopada) sesji Rady Miasta Rzeszowa znalazł się projekt złożony przez mieszkańców miasta w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Wspomniany projekt dotyczy zwiększenia dostępu do informacji dla mieszkańców w kwestiach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inicjatyw inwestycyjnych.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza została przygotowana przez ruch Razem dla Rzeszowa, który w ostatnim czasie aktywnie komentuje politykę przestrzenną władz Rzeszowa. Pisaliśmy o tym niedawno TUTAJ i TUTAJ. Projekt uchwały został zaprezentowany przez Razem dla Rzeszowa i złożony w ratuszu 16 września br.. Po dwóch miesiącach trafia na sesję.

- Przyjęcie proponowanej uchwały oraz wdrożenie w życie wynikających z niej działań jest niezwykle istotne dla poprawy polityki zagospodarowania przestrzennego w Mieście Rzeszowie. Podstawowym problemem, który utrudnia udział mieszkańców we współkreowaniu tej polityki jest utrudniony dostęp do informacji na temat decyzji i działań podejmowanych w obszarze zagospodarowania przestrzennego - czytamy w uzasadnieniu uchwały przygotowanej przez mieszkańców.

Zwiększenie pozycji mieszkańców w kreowaniu polityki przestrzennej miasta ma wiązać się z lepszym dostępem do informacji na temat sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pozwoleń na budowę, wniosków i zezwoleń dotyczących inwestycji drogowych.

W projekcie uchwały padają również postulaty o zapewnienie aktualności publikowanych przez władze Rzeszowa informacji dotyczących polityki przestrzennej oraz możliwości sprawnego wyszukiwania tego typu informacji. Udostępnienie wiadomości na temat inwestycji nie będzie oczywiście dotyczyć zabudowy jednorodzinnej. Za opracowanie i wdrożenie systemu informacji na temat planowanych inwestycji ma odpowiadać prezydent Rzeszowa.

Jak wskazują inicjatorzy uchwały, dotychczasowe działania władz Rzeszowa na polu polityki przestrzennej wywołują napięcia społeczne w związku z częstym brakiem informacji na temat planowanych inwestycji. W ostatnich latach takich sytuacji było wiele, można wspomnieć plany budowy wysokich wieżowców na os. Nowe Miasto, na które miasto wydało warunki zabudowy. Do tego należy dołożyć kwestię zabudowy terenów w rejonie ul. Podwisłocze i Wisłoka, gdzie wciąż nie opracowano planu zagospodarowania.

- Niezwłoczne przyjęcie uchwały i wdrożenie na jej podstawie działań zapewni zmniejszenie napięcia społecznego wokół polityki zagospodarowania przestrzennego oraz zwiększy racjonalność podejmowanych działań poprzez skuteczne włączenie w ten proces Mieszkańców Miasta - uważają inicjatorzy obywatelskiego projektu uchwałodawczego.

Za przykład niezbyt trafnej polityki informacyjnej można uznać ostatnie wyłożenie projektu planu zagospodarowania terenu w rejonie dworca kolejowego w Rzeszowie. Spotkanie po raz pierwszy w związku z pandemią koronawirusa odbyło się w formie online. Część mieszkańców zwracała uwagę, że informacja o organizacji wyłożenia planu była podana za późno lub też wcale.

Inicjatorzy uchwały apelują również o jak najszybsze przyjęcie tego projektu i szybką realizację jego zapisów tak aby dostęp do informacji na temat polityki przestrzennej był większy już od początku 2021 roku.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4