Od 1 marca w Rzeszowie znaczna podwyżka i nowe zasady wywozu śmieci

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 25 lutego 2020

Fot. Krzysztof Kuchta

Nowe ceny i zasady odbioru śmieci w Rzeszowie wchodzą w życie już od 1 marca 2020 r. Obowiązkowa stanie się też selektywna zbiórka odpadów. Tych, którzy tego nie robią czekają podwójne opłaty. Konieczne będzie także złożenie nowych deklaracji śmieciowych - do 10 kwietnia.

O zmianach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zaczną obowiązywać za kilka dni poinformował Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Urzędnicy przypominają, że nowe zasady zostały uchwalone przez Radę Miasta 22 stycznia. Jedna z głównych zmian dotyczy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie ustalana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Dotychczas liczono ją od gospodarstwa domowego. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowej metody wyniosą:

- dla zabudowy jednorodzinnej w wysokości 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- dla zabudowy wielolokalowej w wysokości 27 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Kolejna istotna zmiana, jest taka, że od 1 marca odpady komunalne będą mogły być zbierane tylko w sposób selektywny.

- W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny prezydent miasta Rzeszowa określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wysokości dwukrotności stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przestrzegają urzędnicy.

To co ważne szczególnie dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych (w przypadku budynków wielolokalowych robią to za nich zarządcy lub administracje) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać – bez wezwania, za każdy miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca, na otrzymany indywidualny numer konta bankowego.

Zmiana metody ustalania opłaty pociąga za sobą konieczność złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Deklaracja winna być złożona na nowych drukach, które będą obowiązywały od 1 marca 2020 r.

Nowe druki deklaracji będą dostępne od 1 marca 2020 r. na stronie internetowej bip.erzeszow.pl w zakładce „Wywóz śmieci, woda, ścieki” oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Hanasiewicza 10, a także:

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65,

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w „Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44,

- w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie „bi1”, al. Witosa 21,

- w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Z kolei właścicielom budynków jednorodzinnych kompostującym bioodpady (stanowiące odpady komunalne) w kompostowniku przydomowym będzie przysługiwać ulga w opłacie w wysokości 0,40 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest zadeklarowanie przez właściciela nieruchomości przydomowego kompostownika i uwzględnienie w deklaracji przysługującego zwolnienia. Zwolnienie z części opłaty przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta zmianie uległy także ceny niektórych usług dodatkowych. Nowe stawki za usługi dodatkowe, które będą obowiązywały od 1 marca 2020 r. dostępne będą na stronie internetowej bip.erzeszow.pl w zakładce „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4