Będą zmiany w zasadach RBO. W tym roku 9 mln zł na projekty mieszkańców

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 17 czerwca 2022

Fot. Archiwum CzytajRzeszów.pl

9 mln zł planują przeznaczyć władze Rzeszowa na realizację kolejnej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W planie jest również wprowadzenie zmian w zasadach podziału środków na poszczególne kategorie. Miasto więcej pieniędzy chce przeznaczyć na inwestycje osiedlowe, a w ramach kategorii projektów o charakterze ogólnomiejskim, ma być zrealizowana tylko jedna inwestycja na kwotę 2 mln zł. Zniknie też bonus za aktywność w głosowaniu.

9 mln zł na RBO

Projekt uchwały dotyczący określenia kwoty na koleją edycję Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz jego harmonogramu znalazł się w propozycjach poszerzenia porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa. W 2021 roku kwota na RBO wyniosła 8,2 mln zł co stanowiło 0,5 proc. wydatków miasta z roku poprzedniego. Teraz w nadchodzącej edycji RBO kwota będzie wyższa – 9 mln zł, co stanowi 0,52 proc. wydatków z budżetu za 2021 rok.

To jednak nadal mniej niż obiecywał prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, który w trakcie zeszłorocznej kampanii wyborczej deklarował wzrost finansowania budżetu obywatelskiego do 1 proc. budżetu miasta – czyli kilkunastu milionów zł. W ratuszu słyszymy, że plan aby zwiększyć środki na RBO do tego poziomu, jest nadal aktualny.

- Ten rok jest dosyć szczególny, mamy znaczne ubytki w kasie miasta w związku z różnymi niezależnymi od nas działaniami na wielu szczeblach, stąd taka, a nie inna kwota w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast będziemy dążyć do tego, aby to co było zapowiadane w kampanii wyborczej, zostało zrealizowane, chcemy zwiększać finansowanie RBO - zaznacza Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

Jedna duża inwestycja w I kategorii

Prezydent Konrad Fijołek po rozstrzygnięciu poprzedniej edycji RBO, zapowiadał również zmiany w zasadach przyznawania środków na inwestycje zgłoszone przez mieszkańców. I faktycznie wraz z uchwałą określającą kwotę przeznaczoną na RBO, jest też projekt zmian zasad programu.

Pierwsza z nich to ograniczenie budżetu dla I kategorii wniosków dotyczących budowy, modernizacji lub remontu typowo miejskiej infrastruktury. W poprzednich latach to właśnie w tej części miasto przeznaczało najwięcej środków. W 2021 roku było to 4,1 mln zł z limitem na jedną inwestycję w wysokości 1 mln zł. Teraz będzie inaczej – budżet w tej kategorii wyniesie tylko 2 mln zł i mieszkańcy wskażą do realizacji tylko jedną inwestycję.

- To odpowiedź na obecną sytuację na rynku, wcześniej mieliśmy kilka inwestycji z maksymalną kwotą do 1 mln zł i pojawiły się problemy z rozstrzygnięciem przetargów, proponowane przez wykonawców kwoty często były za wysokie. Dlatego teraz chcemy wyłonić jedną inwestycję za wyższą kwotę – 2 mln zł - tłumaczy nam przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w Radzie Miasta Rzeszowa Robert Walawender.

Więcej pieniędzy na zadania osiedlowe

Mniej środków na inwestycje w infrastrukturę typowo miejską oznacza z drugiej strony zwiększenie budżetu na inwestycje osiedlowe. Tutaj w zbliżającej się edycji RBO do wykorzystania będzie aż 6 mln zł. W poprzednim roku w tej samej kategorii budżet wynosił 3,2 mln zł. Zwiększono też maksymalny limit na jedną inwestycję z 200 tys. do 400 tys. zł. W przypadku Kategorii II, do realizacji zostanie przyjęty tylko jeden projekt z jednego osiedla.

- Chcemy dać większą inicjatywę rzeszowskim osiedlom, liczba zadań w tej kategorii się raczej nie zmniejszy, ponownie będzie ich kilkanaście, do tego będzie wyższa kwota na każdą - mówi szef Komisji ds. RBO w Radzie Miasta.

Co ważne, nie będzie również bonusu w postaci realizacji dodatkowego zadania dla osiedla z najwyższą aktywnością w głosowaniu, którą obliczano poprzez określenie stosunku procentowego liczby głosów oddanych przez mieszkańców na projekt osiedlowy do liczby mieszkańców danego osiedla. Najczęściej bonus w ostatnich latach zdobywała Bzianka.

- Bonus nie do końca był dobrym rozwiązaniem, Bzianka jest małym osiedlem i dosyć łatwo aktywizowała mieszkańców i bez problemu osiągali wysokie wyniki. Dlatego wykreśliliśmy to rozwiązanie z zasad RBO - zaznacza radny Robert Walawender.

W ostatniej kategorii dotyczącej zadań realizowanych o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym nie wprowadzono natomiast żadnych zmian. Do wydania będzie 1 mln zł (o 200 tys. zł więcej niż rok temu), a wartość szacunkowa jednego projektu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 50 000 zł.

Zgłaszanie projektów w lipcu

Znamy również propozycję harmonogramu czynności związanych z tegoroczną edycją Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wygląda ona następująco:

1) zgłaszanie projektów – od 7 do 22 lipca 2022 r.,

2) weryfikacja zgłoszonych projektów – od 25 lipca do 19 sierpnia 2022 r.,

3) sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania – 22 sierpnia 2022 r.,

4) składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania – do 29 sierpnia 2022 r.,

5) głosowanie – od 5 września do 7 października 2022 r.,

6) publikacja wyników głosowania – 14 października 2022 r.

Uchwały w sprawie określenia kwoty tegorocznej edycji RBO, harmonogramu procedury zgłaszania projektów i głosowania oraz zmian w zasadach programu mogą zostać uchwalone przez Radę Miasta 20 czerwca w trakcie najbliższej sesji. Przed rozpatrzeniem, radni najpierw będą musieli zgodzić się na wprowadzenie obu projektów uchwał do porządku obrad.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4