PGE Energia Ciepła – ekologicznie i z postępem na Podkarpaciu. ZOBACZ

KATEGORIA: INWESTYCJE / 22 czerwca 2020

Uroczysty moment prezentacji podpisanego Listu Intencyjnego na powstanie nowej inwestycji.
Fot. Paweł Bialic

PGE Energia Ciepła realizuje program współpracy z samorządami z całej Polski, którego celem jest modernizacja lokalnych systemów ciepłowniczych oraz budowa nowych źródeł, umożliwiających mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego. Ma to przyczynić się do znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów.

W środę 18 czerwca PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z władzami Sanoka oraz tamtejszym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej List Intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w mieście. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego PGE Energia Ciepła przygotuje szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną określającą potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w Sanoku.

- Podpisanie Listu Intencyjnego w Sanoku jest kontynuacją naszej polityki współpracy z samorządami, wspierając ich w modernizacji lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie - mówił na konferencji Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Jednym z rozpatrywanych przez PGE Energia Ciepła scenariuszy jest budowa niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego, produkującego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Rozwiązanie to jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z problemem niskiej emisji. Burmistrz Miasta Sanoka przyznaje, że współpraca, którą podejmuje z PGE jest ważnym krokiem dla przyszłości i rozwoju Gminy Miasta Sanok. Ciepłownia, która aktualnie obsługiwana jest przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, wytwarza energię z węgla, co przyczynia się do wysokiej emisji zanieczyszczeń. W związku z wymaganiami dotyczącymi ograniczania emisji dwutlenku węgla narzuconymi przez Unię Europejską, w niedługim czasie, władze Sanoka zamierzały podjąć działania mające na celu tę sytuację zmienić.

- Porozumienie z PGE Energia Ciepła otwiera przed Sanokiem takie możliwości. Cieszę się bardzo, że znaleźliśmy się w grupie kilkunastu gmin w Polsce, które mogą liczyć na modernizację infrastruktury ciepłowniczej przy wsparciu PGE – mówił Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka.

PGE Energia Ciepła podpisała już kilkanaście porozumień i listów intencyjnych w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, m.in. w Biłgoraju, Chełmie, Kartuzach, Kępnie, Kolnie, Kołobrzegu, Łańcucie, Nowym Sączu i Wadowicach. Rozwój infrastruktury ciepłowniczej jest elementem Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018 - 2023 z perspektywą do 2030, ogłoszonej w grudniu 2017 r. Zgodnie z nią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach. Realizacja projektu w Sanoku będzie możliwa po przeprowadzeniu szczegółowej analizy technicznej. Zasady dalszej współpracy zostaną określone odrębną umową.

Kam.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4