Przetarg na budowę RCK przesunięty. Wpłynęło ponad 1000 pytań od firm

KATEGORIA: INWESTYCJE / 30 lipca 2020

Wizualizacja budynku dworca PKP Rzeszów Główny od strony placu Dworcowego. Widać charakterystyczny zegar, który ma wrócić na narożnik budynku
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Nie doszedł do skutku wyznaczony pierwotnie na 17 lipca termin składania i otwarcia ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Drugi termin ustalony na 31 lipca też został przesunięty.

Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu przesłały ponad 1000 pytań, na które odpowiedzieć musieli miejscy urzędnicy.

Przypomnijmy, że przetarg dotyczy przedsięwzięcia o oficjalnej nazwie: „Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj”. Długo oczekiwane postępowanie przetargowe ogłoszono dopiero w czerwcu br. TUTAJ pisaliśmy o szczegółach inwestycji.

Porozumienie w sprawie realizacji inwestycji władze Rzeszowa oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z porozumieniem ze spółkami kolejowymi, to miasto wzięło na siebie przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy wspólnej inwestycji.

Została ona podzielona na dwa zadania. Pierwsze to budowa parkingu podziemnego na placu przed dworcem wraz z przebudową układu komunikacyjnego, drugie to przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny.

Pytań od kilkunastu potencjalnych wykonawców, które wpłynęły w związku z przetargiem jest aż 1037. Wraz z odpowiedziami zajmują ponad 200 stron. Można się z nimi zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Dotyczą głównie szczegółów technicznych inwestycji, ale też sposobu prowadzenia prac, kar umownych czy warunków stawianych wykonawcom, którzy złożą swoje oferty. Pytania zawierają też prośby o zmiany w specyfikacji.

Wcześniej odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożyła spółka Budimex S.A. W następstwie odwołania miasto dokonało zmian w SIWZ.

To wszystko spowodowało, że termin otwarcia ofert został przesunięty najpierw na 31 lipca, a następnie na 14 sierpnia. Miasto już zapowiada, że jeśli zajdzie taka konieczność dojdzie do kolejnego przesunięcia terminu.

Wizualizacja budynku dworca PKP Rzeszów Główny i placu RCK - widok z lotu ptaka
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

W ramach pierwszego zadania wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać przebudowę placu Dworcowego przy ul. Grottgera. Na placu powstaną perony autobusowe wraz z ciągami komunikacji pieszej oraz jednopoziomowy parking podziemny. Ma on mieścić min. 110 miejsc postojowych w tym min. 10 miejsc postojowych taxi, min. 5 miejsc postojowych dla wysiadających, min. 30 miejsc postojowych Kiss&Ride, oraz co najmniej 60 miejsc postoju długoterminowego. Wjazd i wyjazd do podziemnego parkingu zapewnią pochylnie.

Wykonawcę czeka też zaprojektowanie i przebudowa układu komunikacyjnego ul. Grottgera na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy ul. Grottgera do wykonania będzie rondo dwupasmowe na skrzyżowaniu ul. Grottgera i Asnyka (pomiędzy dworcem PKS, budynkiem Poczty Polskiej oraz sklepu „Społem”) oraz przebudowa jezdni ul. Grottgera.

Drugie zadanie polega na przebudowie budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj.

Na poziomie -1 dworca powstanie hol przejściowy wraz z zadaszeniem, który połączy tunel podziemny prowadzący na perony i w stronę ul. Kochanowskiego (powstający w ramach trwającej przebudowy stacji Rzeszów Główny prowadzonej przez PKP PLK), a także parking podziemny budowany w ramach pierwszego zadania.

Wnętrze obiektu zostanie przebudowane w celu poprawy komfortu obsługi podróżnych oraz zapewnienia większej dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się: podróżnych z dużymi bagażami, pasażerów z niepełnosprawnościami czy osób starszych. Budynek dworca zostanie wyposażony w nowoczesne systemy teleinformatyczne oraz bezpieczeństwa.

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków ma nastąpić m.in.: przywrócenie modernistycznej architektury elewacji dworca.

Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg wykonawca będzie musiał zacząć od prac projektowych, które powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Prace budowlane mogłyby natomiast ruszyć rok później, końcem 2021 r. Zadanie pierwsze (przebudowa placu Dworcowego i układu komunikacyjnego) ma zakończyć się do 31 sierpnia 2023 r., a zadanie drugie (przebudowa dworca) do 122 tygodni od zawarcia umowy.

Koszt całej inwestycji może wynieść około 100 mln zł, z czego 69 mln zł zostanie pokryte z budżetu miasta przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4