Czy Lex Deweloper zadziała w Rzeszowie? Oto gotowy projekt przy ul. Plenerowej

KATEGORIA: INWESTYCJE / 14 października 2020

Planowana inwestycja od strony alei Witosa.
Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

W przyszłym tygodniu Rada Miasta Rzeszowa ma zadecydować o wydaniu zgody na lokalizację w rejonie Wzgórz Staroniwskich przy ul. Plenerowej inwestycji mieszkalno-usługowej. Procedura toczy się w oparciu o specustawę mieszkaniową tzw. „lex deweloper”. To pierwszy tego typu przypadek w Rzeszowie.

Stonowany modernizm i inny sposób na korytarze

W planie rzeszowskiej spółki Corpores jest budowa przy ul. Plenerowej dwóch obiektów – jednego z funkcją mieszkalną, drugiego przeznaczonego na funkcję usługową. Ten pierwszy zaprojektowano o wysokości 14 kondygnacji i 42 metrów. Znajdzie się tam od 142 do 146 mieszkań. Parking przewidziano na dwóch kondygnacjach podziemnych.

Budynek ma mieć prostą, modernistyczną formę i prosty detal architektoniczny. Jego urozmaiceniem będą balkony, loggie i tarasy. Niższe części budynku położone od strony zabudowy osiedla będą miały 4 kondygnacje. Na ich dachach będą zielone tarasy. Część budynku od strony alei Witosa będzie dominantą i to ona osiągnie wysokość 14 kondygnacji.

Projektant w interesujący sposób rozwiązał komunikację wewnątrz obiektu. Zamiast tradycyjnych, ciemnych korytarzy w budynku będą dwa atria wypełnione zielenią, a ciągi komunikacyjne będą otwarte do tych przestrzeni.

Widok na jedno z atriów we wnętrzu budynku.
Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Drugi znacznie niższy budynek 2-kondygnacyjny miałby zostać przeznaczony na działalność usługową, w tym gabinety medyczne i kawiarnię. Budynki połączone będą zielona przestrzenią wypoczynkową.

Potrzeba charakterystycznego punktu w przestrzeni

Kontrowersje okolicznych mieszkańców budzi wysokość całości obiektu, która znacznie odbiega od sąsiednich 5-kondygnacyjnych bloków. Według projektanta Stanisława Kokoszki tak ukształtowana przez niego bryła nowej inwestycji ma jednak swoje głębokie uzasadnienie. Niższe skrzydła budynku nawiązują do istniejącej zabudowy, natomiast wyższa cześć centralna ma za zadanie wprowadzić charakterystyczny element przestrzeni miasta w skali urbanistycznej – pomiędzy wysokimi blokami osiedla Krakowska Południe, a biurowcem „Polfy” u wlotu ul. Przemysłowej.

Planowana inwestycja od strony osiedla.
Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

W dotychczasowych dyskusjach nad kształtem inwestycji rzeczywiście wiele osób podkreślało, że cały odcinek alei Witosa w tej części miasta, mimo iż stanowi ciąg obwodnicy śródmieścia, obudowany jest dość chaotyczną, w większości niską zabudową usługową. Dlatego potrzebny jest w tym miejscu mocny akcent urbanistyczny, aby nadać przestrzeni bardziej śródmiejski charakter.

Procedura „lex deweloper” realizowana przez Radę Miasta Rzeszowa

Zgodnie z ustawą „lex deweloper”, inwestor może dostać zgodę od rady gminy na realizację inwestycji mieszkaniowej bez uwzględnienia szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danej działce. Inwestycja musi być za to zgodna z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, czyli w praktyce jej funkcja nie może wykraczać poza te, które dopuszcza Studium.

Działka przy ul. Plenerowej ma uchwalony plan miejscowy, jednak przewiduje zabudowę mieszkaniową jedynie o średniej wysokości. Jesienią zeszłego roku Rada Miasta Rzeszowa zrobiła pierwszy krok do realizacji tej inwestycji w ramach ustawy „lex deweloper”. Wtedy radni wyrazili zgodę na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla wspomnianego terenu dopuszczając w tym miejscu zabudowę mieszkaniową o wysokości do 45 metrów (ok. 14 kondygnacji).

Na najbliżej sesji rady miasta będzie rozpatrywana uchwała dopuszczająca na wniosek spółki Corpores realizację inwestycji o parametrach opisanych powyżej. Zgoda radnych umożliwi inwestorowi złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w normalnym trybie, a po jego otrzymaniu realizację zaplanowanych budynków.

Wokul

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4