Fundusz Inwestycji Lokalnych. Czy skorzystają trzy rzeszowskie szpitale?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 15 października 2020

Wojewoda Ewa Leniart
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

504 wnioski na kwotę ponad 3,2 mld zł złożyły podkarpackie samorządy w ramach drugiego etapu naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To program będący jednym z elementów tarczy antykryzysowej, a jego celem jest przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa występującym również w postaci niższych dochodów jednostek samorządowych. Pozyskane przez samorządy środki mogą być wykorzystane tylko na działania inwestycyjne. Nabór wniosków trwał od końca sierpnia do końca września. W czwartek wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała o jego szczegółach.

- Całkowita wartość wniosków złożonych przez samorządy na Podkarpaciu wynosi 3 mld 252 mln zł. Łącznie trafiło do nas 504 wnioski, z czego 408 wniosków pochodzi od gmin, miast na prawach powiatu oraz samorządu województwa podkarpackiego. Z kolei 96 wniosków złożyły samorządy powiatowe - powiedziała podczas czwartkowej wideokonferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart (poniżej zapis wideo).

Wniosek o najwyższej kwocie dofinansowania – 132 mln zł złożył Samorząd Województwa Podkarpackiego. Dotyczy on przebudowy sieci komunikacyjnej w południowo-wschodniej części województwa. Podobny wniosek ze strony Samorządu Województwa dotyczy również przebudowy sieci komunikacyjnej w północno-wschodniej części regionu. Oprócz tego władze wojewódzkie wnioskują również o dofinansowanie przebudowy dwóch rzeszowskich szpitali będących pod ich zarządem czyli Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 przy ul. Szopena oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ul. Lwowskiej.

- W przypadku Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 wniosek dotyczy przebudowy oddziału ortopedycznego, natomiast jeżeli chodzi o Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 dofinansowanie miałoby zostać przeznaczone na przebudowę oddziału chorób płucnych - zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart.

Dwa wnioski w ramach drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyło również miasto Rzeszów. Opiewają one łącznie na kwotę 36,5 mln zł.

- Miasto Rzeszów złożyło dwa wnioski o dofinansowanie. Pierwszy na kwotę 17 mln zł dotyczy przebudowy Szpitala Miejskiego. Natomiast drugi wniosek zakłada dofinansowanie do przebudowy zespołu szkolno-przedszkolnego na kwotę 19,5 mln zł - powiedziała wojewoda Leniart.

Jak można było usłyszeć podczas czwartkowej konferencji prasowej, wnioski złożone przez podkarpackie samorządy można było pogrupować na kilka kategorii. Oprócz przebudowy infrastruktury drogowej, część wniosków dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej czy też modernizacji oczyszczalni ścieków.

- Są również wnioski obejmujące inwestycje, gdzie trudno znaleźć dofinansowanie zewnętrzne np. modernizacja lokalnych domów kultury czy ośrodków zdrowia. Oprócz tego mamy wnioski związane z zakupem wozów strażackich czy przebudowy infrastruktury uszkodzonej po ostatniej powodzi - podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego naboru wniosków, który dotyczył tylko gmin i powiatów z puli 6 mld zł przeznaczonych na cały kraj, na Podkarpacie trafiło 336 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla każdego samorządu była określona z góry, w zależności od utraconych środków finansowych w związku z pandemią. Największym beneficjentem pierwszego etapu było miasto Rzeszów, które otrzymało 27 mln zł.

Drugi nabór, zakończony końcem września, był realizowany na innych zasadach. Tutaj do podziału w skali całego kraju również było 6 mld zł, jednak rozdysponowanie tych pieniędzy odbędzie się na podstawie wniosków złożonych przez samorządy. Podstawowym kryterium wniosku jest wartość inwestycji, która musi przekraczać kwotę 400 tys. zł. To, który wniosek otrzyma dofinansowanie będzie rozstrzygane przez komisję powołaną przy prezesie Rady Ministrów. Jak powiedziała wojewoda Ewa Leniart, do końca roku powinniśmy poznać przyszłość złożonych przez podkarpackie samorządy wniosków w ramach drugiego naboru Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4