Strabag przebuduje drogi w centrum Rzeszowa. Prace ruszą w tym roku?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 3 listopada 2020

Oddany przez PKP PLK zmodernizowany wiadukt kolejowy przy ul. Batorego czeka na budowę układu komunikacyjnego. Wykonanie tej inwestycji jest po stronie miasta
Fot. Paweł Bialic

Wszystko wskazuje na to, że władze Rzeszowa w końcu wyłonią wykonawcę kluczowej inwestycji drogowej w centrum miasta. Chodzi oczywiście o przebudowę układu komunikacyjnego ulic Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego i Styki. Po wielomiesięcznych perturbacjach związanych z dwoma odwołaniami od wyboru wykonawcy złożonymi przez firmy biorące udział w postępowaniu, ratusz prawdopodobnie do końca listopada lub na początku grudnia podpisze umowę z wykonawcą.

Przypomnijmy, że najpierw miasto wybrało na wykonawcę tego zadania firmę Eurovia Polska, której oferta wynosiła 45,8 mln zł przy budżecie przygotowanym przez władze Rzeszowa na poziomie 49 mln zł. Druga oferta przedstawiona przez MPDiM Rzeszów również mieściła się budżecie miasta i wyniosła niewiele ponad 46 mln zł. Wynik przetargu podważyła firma Strabag, która złożyła z kolei ofertę na poziomie 49,6 mln zł. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczyło nieprawidłowości w kwestii doświadczenia kierowników robót budowlanych.

W wyniku rozstrzygnięcia KIO, ratusz dokonał unieważnienia wyników przetargu i we wrześniu wskazał ponownie wykonawcę, którym miał być tym razem Strabag. Wiązało się to z koniecznością dołożenia przez miasto 600 tys. zł w związku z tym, że oferta tej firmy przekraczała kwotę jaką zarezerwowano na przebudowę dróg w miejskiej kasie. W październiku swoje odwołanie w sprawie powtórnego wyboru wykonawcy do KIO złożyła jednak Eurovia Polska. Postępowanie prowadzone przez Krajową Izbę Odwoławczą trwało kilka tygodni i jak słyszymy w ratuszu odwołanie dotyczące wrześniowego wyboru wykonawcy zostało oddalone. Szybsze rozpatrzenie sprawy nastąpiło po interwencji prezydenta Rzeszowa.

- Nie mamy jeszcze oficjalnej decyzji KIO wraz z uzasadnieniem, ale mamy informację, że wybór firmy Strabag na wykonawcę tej inwestycji został podtrzymany. Teraz czekamy na oficjalną decyzję, a następnie kontrolę uprzednią prowadzoną przez Urząd Zamówień Publicznych. Planujemy podpisanie umowy pod koniec tego miesiąca. Chcemy aby prace ruszyły jeszcze w tym roku - twierdzi rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki.

Termin realizacji inwestycji bez zmian

Przypomnijmy, że przebudowa układu komunikacyjnego od ul. Głowackiego do ul. Maczka jest ważna w kontekście odciążenia ruchu ulicznego w centrum Rzeszowa. Chodzi m.in. o realizację budowy nowej drogi pod wiaduktem przy ul. Batorego, który został już całkowicie przebudowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Aby droga pod wiaduktem była przejezdna swoją część inwestycji musi jednak zrealizować miasto.

Przedmiotem zamówienia dotyczącego przebudowy wspomnianego układu komunikacyjnego jest aż 25 zadań. Najważniejsze z nich to m.in.:

- rozbudowa skrzyżowania ulic: Głowackiego, Fredry, Siemiradzkiego, Śniadeckich na rondo dwupasowe (średnica zewnętrzna 42,5 m) wraz z budową okalającego rondo ciągu pieszo-rowerowego;

- rozbudowa odcinków ulic Fredry, Głowackiego, Śniadeckich, Orzeszkowej, Styki, Żółkiewskiego;

- budowa nowego odcinka ulicy klasy Z na długości ok. 400 m (oznaczenie KDZ.7), od projektowanego ronda do skrzyżowania z ul. Styki i przedłużeniem ul. Żółkiewskiego, wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Śniadeckich i ul. Orzeszkowej, budową miejsc postojowych przy jezdni, przebudową parkingu przy przychodni oraz budową ciągu pieszo-rowerowego i budową, przebudową oraz rozbudową chodników;

- rozbudowa ul. Siemieńskiego na odcinku od ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Maczka – długość ok. 450 m, wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Kochanowskiego i ul. Kosynierów, budową zatok autobusowych, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżek rowerowych, budową nowego obiektu mostowego nad potokiem Przyrwa;

- budowa dodatkowej jezdni do obsługi ulic: Kochanowskiego, Chocimskiej, Klonowicza, Karpińskiego.

Zgodnie z warunkami przetargu maksymalny termin zakończenia inwestycji to 31 października 2022 roku. Dodajmy, że postępowanie na realizację tej inwestycji ogłoszono jeszcze końcem lutego tego roku i prawdopodobnie dopiero po ponad 9 miesiącach uda się wyłonić wykonawcę. Jak słyszymy jednak w ratuszu termin wykonania przebudowy układu komunikacyjnego się nie zmieni.

- Aktualnie termin wykonania inwestycji pozostaje bez zmian, zobaczymy jak będzie wyglądała realizacja prac budowlanych, a trzeba też pamiętać, że mamy pandemię koronawirusa i to również może wpłynąć na termin zakończenia tego zadania - informuje rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4