Wielopiętrowy parking na Podpromiu. Jego projekt chce opracować 10 firm

KATEGORIA: INWESTYCJE / 16 listopada 2020

O tym jakie konkretne rozwiązania techniczne zostaną zastosowane w przypadku parkingu wielopoziomowego na Podpromiu zdecyduje firma, która wygra przetarg na opracowanie jego projektu
Fot. Pixabay.com

Dziesięć ofert wpłynęło do rzeszowskiego ratusza w sprawie przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej wielopiętrowego parkingu, który ma powstać w rejonie hali Podpromie w Rzeszowie. Parking nazywany w specyfikacji przetargowej „garażem wielopoziomowym” miałby pomieścić ponad 1000 samochodów. W budżecie miasta na wykonanie dokumentacji tej inwestycji zabezpieczono kwotę 600 tys. zł. W tej kwocie mieszczą się cztery przedstawione oferty.

Najniższą ofertę w wysokości 490 tys. zł przedstawiła firma MAKI Architekci z Krakowa. Oprócz tego w budżecie miasta mieszczą się również oferty firm BE DDJM Architekci z Krakowa (560 tys. zł) Probud ze Szczecina (565 tys. zł) oraz Lodrom z Krakowa (580 tys. zł). Pozostałe 6 ofert przekracza środki zabezpieczone na realizację tego zadania przez miasto. Zaczynają się od kwoty ponad 700 tys. zł, a kończą na 1,4 mln zł.

W wyborze wykonawcy pod uwagę będzie brane również doświadczenie projektanta w specjalności drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Najwięcej wykonanych projektów ma na koncie firma, która złożyła również najniższą kwotę w przetargu czyli MAKI Architekci z Krakowa.

Wydaje się zatem, że wybór wykonawcy nie powinien stanowić problemu. Przypomnijmy, że władze Rzeszowa już raz wskazały wykonawcę tego zadania i przetarg wygrała firma Lodrom z Krakowa (także obecnie składająca ofertę). Po analizie pod kątem formalnym okazało się jednak, że oferta krakowskiej firmy zawiera braki, więc władze Rzeszowa wystąpiły o ich uzupełnienie. W związku z brakiem reakcji firmy, wybór wykonawcy unieważniono i doszło do powtórzenia przetargu.

Zgodnie ze specyfikacją, przedmiotem zamówienia jest „wykonanie opracowań przedprojektowych i kompleksowej dokumentacji projektowej robót budowlanych inwestycji polegającej na budowie garażu wielopoziomowego, przy ul. Podpromie w Rzeszowie”.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych dla potrzeb projektowych opinii, warunków, zgłoszeń, pozwoleń, a także sporządzenie wniosków o wydanie odpowiednich warunków i decyzji, w tym również wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

Obecnie parking przy Podpromiu może pomieścić około 350 samochodów.

Wstępna koncepcja parkingu - mapka sytuacyjna.
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie ze wstępną koncepcją, poziom I parkingu (tak jak obecnie znajdujący się w poziomie gruntu) byłby przeznaczony pod rowery - 93 miejsca, autokary – 23 miejsca i samochody osobowe – 273 miejsca. Poziom II byłby przeznaczony pod 279 miejsc dla samochodów osobowych, poziom III pod 315 miejsc dla samochodów osobowych, a poziom IV – najmniejszy – pod 173 miejsca dla samochodów osobowych. Razem byłoby, więc 1060 miejsc dla samochodów osobowych.

Bezpośrednio z mostu Zamkowego zaplanowano także wjazd na drugi poziom parkingu.

Na opracowanie dokumentacji wykonawca będzie mieć 480 dni od dnia podpisania umowy.

Oczywiście opracowanie dokumentacji to dopiero pierwszy krok do sukcesu. Kolejnym będzie budowa parkingu, a to oznacza, że inwestycja może być gotowa realnie za kilka lat.

Według zapowiedzi płynących z ratusza parking na Podpromiu ma być bezpłatny. Zarówno on, jak również planowany przy ul. Pułaskiego wielopoziomowy parking obok basenów ROSiR mają być ostatnimi (i zarazem pierwszymi) parkingami wielopoziomowymi w strefie śródmiejskiej Rzeszowa. Ma to być element stawiania przez miasto na komunikację publiczną i zniechęcania do wjazdu samochodami do centrum stolicy Podkarpacia.

Wokul

Parking na Podpromiu
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4