Krok w stronę przejścia podziemnego pod torami w rejonie ul. Architektów

KATEGORIA: INWESTYCJE / 25 października 2018

Lokalizacja planowanego przejścia podziemnego
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

W drugim podejściu miastu udało się wyłonić firmę, która ma opracować dokumentację projektowej robót budowlanych dla budowy przejścia przez tory kolejowe łączącego rejon ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy Czarnego. Teraz mieszkańcy nowego osiedla w rejonie ul. Architektów skracają sobie drogę idąc od ul. Podkarpackiej przez tory linii kolejowej Rzeszów-Jasło „dzikim”, nielegalnym przejściem. To nie tylko nielegalne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Mieszkańcy nie chcą nadkładać drogi, narażając się na mandaty od funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i wypadki.

W czwartek w okolicy doszło do tragedii. W rejonie ul. Zawiszy Czarnego zginął mężczyzna, który miał położyć się na torach przed nadjeżdżającym pociągiem. Choć przyczyny tej tragedii prawdopodobnie mogły być inne niż tylko nieuważne przechodzenie przez tory, może to nieszczęśliwe zdarzenie przynajmniej na jakiś czas wymusi na mieszkańcach zachowanie większej ostrożności.

Mieszkańcy skracają sobie drogę przechodząc w tym miejscu nielegalnie przez tory. Życie ma im ułatwić budowa przejścia podziemnego
Fot. Paweł Bialic

O problemach z pierwszym podejściem związanym z budową przejścia pod torami pisaliśmy TUTAJ. Wtedy miasto ogłosiło postępowanie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przejścia podziemnego pod torami we wspomnianym rejonie. Zgłosiła się jedna firma z propozycją wycenioną na 178 tys. zł. Tymczasem urzędnicy szacowali, że program powinien kosztować 20 tys. zł. Procedurę wyłaniania wykonawcy unieważniono.

W nowym postępowaniu zmieniono przedmiot zamówienia. Zamiast programu funkcjonalno-użytkowego wykonawca ma przygotować kompleksową dokumentację projektową. Ma ona objąć również szacowanie wartości robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii oraz dokumentacji geodezyjnej, dotyczących formalnego przygotowania inwestycji. Przejście pod torami ma umożliwiać poruszanie się pieszym i rowerzystom.

Na ogłoszenie ratusza odpowiedziały trzy firmy. Dwie z Rzeszowa i jedna z Wrocławia. Właśnie ta ostatnia zaoferowała najniższą cenę i została wybrana. Tym razem miasto przygotowało większy budżet – prawie 194 tys. zł. Oferta zwycięskiej, wrocławskiej spółki Fasys Mosty opiewa na 144,5 tys. zł. Konkurenci tymczasem wyceniali swoje prace przy dokumentacji na 172 i 245 tys. zł.

Wykonawca ma teraz 280 dni na wywiązanie się z umowy. Urzędnicy liczą więc, że dokumentacja będzie gotowa w czasie wakacji przyszłego roku. Dopiero wtedy będzie można ogłaszać przetarg na wykonanie samego przejścia podziemnego. To zaś oznacza, że będzie ono gotowe najwcześniej w 2020 r. Wcześniej ratusz optymistycznie zakładał, że stanie się to już w 2019 r.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4