180 mln zł pożyczki dla Podkarpacia. Rzeszów kiedyś już skorzystał

KATEGORIA: INWESTYCJE / 25 października 2018

Fot. Karol Woliński

180 mln zł otrzyma województwo podkarpackie w ramach pożyczki udzielonej przez Bank Rozwoju Rady Europy. Będzie to już druga tego typu pożyczka udzielona samorządowi województwa. Pierwsza została udzielona w latach 2010-2012 i opiewała na łączną kwotę ponad 205 mln zł. Z tych środków sfinansowano m.in. rozbudowę i remont budynku Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie czy modernizację centrum urazowego oraz oddziału ratunkowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Spłata zaciągniętej w latach 2010-2012 pożyczki rozpoczęła się w 2016 roku i trwać będzie do 2025 roku.

Pieniądze z nowej transzy mają być przeznaczone na realizację zadań województwa w latach 2018-2020.

Fot. Karol Woliński

W czwartek doszło do oficjalnego podpisania umowy ramowej związanej z udzieleniem pożyczki. Na konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji pojawili się przedstawiciele zarządu województwa na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem, a także przedstawiciele Banku Rozwoju Rady Europy - Rolf Wenzel, który pełni funkcję gubernatora Banku Rozwoju Rady Europy oraz Grzegorz Krzewski zajmujący stanowisko country managera.

- Mamy doświadczenie dobrej współpracy z tym bakiem od kilku lat i chcemy ją kontynuować. Ta umowa umożliwi nam zaciągnięcia promesy w Banku dla realizacji ważnych projektów. Umowa ma dotyczyć tylko i wyłączenie inwestycji czyli ma charakter prorozwojowy - powiedział na początku konferencji, marszałek Władysław Ortyl.

Fot. Karol Woliński

Marszałek Ortyl podkreślił, jak ważne są tego typu środki w rozwoju regionu.

- Mamy już projekty i sposoby działania, najważniejsze w tego typu sprawach są oczywiście środki finansowe i dzięki tej pożyczce takie środki możemy zdobyć - stwierdził Władysław Ortyl.

Wśród inwestycji, które mają zostać finansowane pieniędzmi z pożyczki, Władysław Ortyl wymienił Podmiejska Kolej Aglomeracyjną, modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, infrastruktury kolejowej czy Podkarpackie Centrum Nauki.

Rolf Wenzel – gubernator Banku Rozwoju Rady Europy podkreślił, że województwo podkarpackie otrzyma pożyczkę na dobrych warunkach.

- Podpisanie dzisiejszej umowy, to bardzo ważne wydarzenie z tego względu, że nasz bank nie tylko oferuje możliwość projektów infrastrukturalnych związanych z komunikacją, służbą zdrowia czy innymi kwestiami, ale warunki oferowane przez nas są dobre i korzystne dla województwa - powiedział podczas konferencji Rolf Wenzel.

Fot. Karol Woliński

Według informacji udzielonych podczas konferencji województwo podkarpackie dostało korzystne warunki pożyczki jeżeli chodzi o oprocentowanie pożyczki (niższe niż w przypadku banków komercyjnych), a także okres spłaty środków, który wyniesie 20 lat z okresem karencji do 5 lat.

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) jest najstarszą europejską instytucją finansową - został utworzony 16 kwietnia 1956 roku jako Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy dla Uchodźców oraz Przeludniania w Europie. Jako instrument finansowy Rady Europy, uczestniczy w finansowaniu projektów wzmacniających integrację społeczną, projektów wspierających racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska lub mających na celu pomoc regionom dotkniętym przez klęski żywiołowe.

Ze wsparcia CEB korzystają także inne samorządy, polskie instytucje finansowe oraz rząd RP.

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4