100 mln zł na remont dróg po powodzi w regionie. Gdzie trafią te środki?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 22 stycznia 2021

Fot. Karol Woliński

Wiemy już gdzie konkretnie zostanie spożytkowane 100 mln zł, które samorząd województwa podkarpackiego otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na remont dróg zniszczonych w zeszłorocznej powodzi. W ciągu dwóch najbliższych lat środki te zostaną przeznaczone na remonty jezdni, mostów czy kładek oraz zabezpieczenie osuwisk na drogach wojewódzkich w ośmiu podkarpackich powiatach. Największe środki trafią w rejony, gdzie były największe zniszczenia czyli południe regionu, część dofinansowania trafi również do powiatu rzeszowskiego.

W piątek (22 stycznia) o szczegółach poinformowali członkowie zarządu województwa podkarpackiego.

- W każdym z poszkodowanych powiatów prowadzone będą prace, których koszt waha się od 5 do 29 mln wsparcia. Poprawione chodniki oraz parkingi tworzą bezpieczeństwo dla mieszkańców i turystów, co wpływa na zwiększenie jakości podróżowania na tych terenach. Program ten pokazuje, że otrzymujemy dofinansowania nie tylko ze środków Unii Europejskiej, ale mamy także wsparcie rządu w kryzysowych momentach, takich jak te powodzie na południu województwa - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Wśród najważniejszych prac jakie zostaną wykonane w 2021 roku jest zabezpieczenie osuwisk w gminach: Domaradz (10 mln zł), Solina (13 mln zł), Ustrzyk Dolnych (3 mln zł) oraz odbudowy nawierzchni w gminie Krempna (1 mln zł).

Szkody powodziowe 2021-2022 - mapa
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Łącznie do odbudowy 75 km dróg

Część prac będzie kontynuowanych również w 2022 roku. Będzie to m. in. odbudowa nawierzchni w powiecie jasielskim (10,5 mln), w gminach Czarna (8,4 mln zł), Komańcza (8 mln zł), a także zabezpieczenie osuwiska w gminie Jaśliska (12,8 mln zł ).

- 100 milionów zł to wielkie wsparcie dla naszego województwa podkarpackiego. To są duże środki, które zostały skierowane na drogi w tych powiatach i gminach, które zostały szczególnie dotknięte ubiegłorocznymi powodziami. Pieniądze przeznaczone dla tych ośmiu powiatów będą zainwestowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Głównie będzie to odbudowa 75 km dróg i nawierzchni, na które przeznaczona będzie około połowa uzyskanych środków oraz 2100 m osuwisk powstałych po ulewach sfinansowanych z reszty rządowego wparcia – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

Fot. Karol Woliński

Przypomnijmy, że oprócz 100 mln złotych na remont dróg, województwo podkarpackie otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 20 mln zł na inwestycje w szpitalach: 4 mln złotych na modernizację Kliniki Ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, 16 mln złotych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 - prace budowlane w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc, zakup sprzętu medycznego oraz na przebudowę pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa. Do 28 grudnia 2020 roku można było składać wnioski w ostatniej turze naboru. Samorząd województwa złożył trzy takie wnioski: na węzeł autostradowy w Ropczycach, wkład własny na budowę punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej oraz utworzenie oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu.

Fot. Karol Woliński

Program dla Bieszczad

Jak przekazali podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele zarządu województwa podkarpackiego, dodatkowym wsparciem, oprócz Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla południa regionu jest „Programu dla Bieszczad” realizowany od 2019 roku. 14 mln zł będzie przeznaczone na realizację kilkunastu zadań na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego. 10 mln złotych pochodzi z budżetu państwa, reszta kwoty to wsparcie z budżetu województwa. Większość inwestycji została już zakończona w ubiegłym roku. W ramach programu wyremontowane zostały parkingi, zatoki postojowe, powstały zjazdy i chodniki. Wyremontowana została także droga od Wołosatego do granicy państwa, a w Brzegach Górnych przebudowane zostało skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową. W roku 2021 zostało do realizacji jedno zadanie: budowa ronda w Cisnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 893 i 897.

- Sto milionów, które trafia na Podkarpacie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych to nie tylko odbudowa infrastruktury, która jest ważna dla mieszkańców, ale także to odbudowa naszej gospodarki. Głównym beneficjentem tych funduszy są południowe obszary naszego województwa, które w głównej mierze chcą rozwijać turystykę, jako główną branżę gospodarczą, dlatego te działania, które są podejmowane na poprawę infrastruktury i na modernizację są komplementarne z programami podejmowanymi przez samorząd województwa na rzecz ożywienia turystycznego takimi jak: odnowa punktów widokowych, budowa ciągów pieszo rowerowych, które będą realizowane w najbliższych latach. Zatem pieniądze pozyskane z programu będą służyły nie tylko odnowie infrastruktury, ale będą stanowiły dobra podstawę dla rozwoju gospodarki południowych terenów Podkarpacia – zaznaczyła wicemarszałek Ewa Draus.

Fot. Karol Woliński

Dodatkowo w Bieszczadach realizowane są inne inwestycje na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Odcinek DW 894 Hoczew – Polańczyk, wartość projektu: prawie 69 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO wynosi ponad 58 mln zł oraz odcinek DW 895 Solina – Myczków (etap projektowania) – wartość projektu: to ponad 53 mln zł, z czego finansowanie z RPO wynosi ponad 45 mln zł.

Trwają przetargi także na opracowanie projektów dwóch innych zadań, które oprócz modernizacji drogi obejmują też budowę ścieżek rowerowych: DW 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, DW 897 Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne

Wokul

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4