Plany Podkarpackiego Centrum Nauki. Czy wystarczy miejsc parkingowych?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 2 listopada 2018

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

Kilka dni temu na sesji sejmiku zaprezentowano koncepcję architektoniczną Podkarpackiego Centrum Nauki, które ma powstać w Jasionce. Szczegółowo pisaliśmy o tym TUTAJ.

Jedną z kwestii, która zwróciła naszą uwagę i może budzić wątpliwości, jest przewidywana liczba miejsc parkingowych przy centrum. Ma ich być 125 dla samochodów osobowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz 6 dla autobusów. Zwłaszcza ta ostatnia liczba wydaje się za mała, biorąc pod uwagę, że do PCN mają przecież przyjeżdżać liczne zorganizowane grupy, nie tylko szkolne. Internauci komentujący plany budowy centrum sugerują, że powinno być ich przynajmniej 10-15. Ponadto PCN ma być zlokalizowane poza miastem, co siłą rzeczy narzuca konieczność dojazdu do niego. Z czego wynikają więc założenia dotyczące przyjętej liczby miejsc postojowych?

Na nasze wątpliwości odpowiedział Tomasz Michalski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie do spraw Podkarpackiego Centrum Nauki.

- Zaplanowana wielkość, a co za tym idzie pojemność parkingów wynika z następujących uwarunkowań zewnętrznych:

1. wielkości działki będącej w dyspozycji na inwestycję.

2. warunków MPZP definiujących linię zabudowy, maksymalną powierzchnię zabudowy oraz minimalną powierzchnię biologicznie czynną.

3. wielkość budynku oraz wynikającą z tego powierzchnię zabudowy budynku przy zachowaniu funkcjonalności obiektu.

Zaplanowana w oparciu o powyższe kryteria powierzchnia parkingów jest wystarczająca dla planowanej liczby odwiedzających - przekonuje Tomasz Michalski i przedstawia szacunkowe wyliczenia:

- Łączna liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych to 125. Jeśli odliczymy miejsca dla pracowników (33) pozostanie ich 92 do dyspozycji przyjezdnych (w tym 3 dla niepełnosprawnych).

Zakładając, że w każdym pojeździe przyjedzie 2-3 osoby, przyjmijmy średnio 2,5 osoby na samochód co oznacza, że będzie to 230 osób.

6 miejsc dla autokarów to około 6 x 40 osób na autokar czyli 240 osób.

Razem oznacza to 230+240 osób czyli 470 osób przy pełnym zapełnieniu parkingu.

Na podstawie danych z innych ośrodków wiemy, ze czas odwiedzin w centrum nauki to ok 2-3 godziny a zatem w godzinach otwarcia centrum (minimum 8 godzin) każdego dnia, każde miejsce parkingowe, może być wykorzystanie 2-3 razy. Przyjmijmy że tylko 2 razy.

Zatem w ciągu jednego dnia pracy centrum parking będzie wystarczający dla 470 x 2 czyli 940 osób dziennie.

Centrum będzie czynne 6 dni w tygodniu co oznacza ok. 300 dni dostępności w ciągu roku.

Liczba odwiedzających, które będą mogły odwiedzić centrum wykorzystując dostępne miejsca parkingowe może osiągnąć 300 tysięcy osób! Czyli być na poziomie, a nawet przekroczyć liczbę odwiedzających w podobnych centrach nauki w Polsce - wyjaśnia Michalski.

Projekt zagospodarowania Podkarpackiego Centrum Nauki z uwzględnieniem miejsc parkingowych - rzut z góry
Fot. Pracownia F11

Zdaniem zastępcy dyrektora WDK ds. PCN, dodatkową alternatywą dojazdu do centrum stanowi jeszcze rozwijająca się komunikacja zbiorowa, a w nieodległej przyszłości powstanie również linia kolejowa łącząca Rzeszów z Portem Lotniczym w Jasionce.

- Należy też zauważyć, że model działalności centrum nauki jest inny niż CWK, filharmonii, teatru czy też hali sportowych, bowiem nie mamy tu do czynienia z sekwencją imprez o oznaczonej godzinie rozpoczęcia i w określonych dniach co powoduje kumulację odwiedzin i potrzebę dużej, jednorazowej dostępności miejsc postojowych. Centrum działa non stop w swoich godzinach otwarcia i każdego dnia ma podobna ofertę. Oczywiście będą także wydarzenia specjalne, na których przybędzie większa liczba osób ale to będą sytuacje sporadyczne - zaznacza Tomasz Michalski.

Jak dodaje Michalski, istnieje też możliwość wykorzystania części parkingu oznaczonej jako „strefa dostaw ciężka” na przykład dla zwiększenia miejsc postojowych dla autokarów.

Podkarpackie Centrum Nauki ma być oddane do użytku w 2022 roku.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4