Przebudowa skrzyżowania Wyzwolenia/Okulickiego. Kiedy rozpoczęcie prac?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 4 listopada 2021

Fot. Paweł Bialic

Choć jeszcze we wrześniu ratusz rozstrzygnął przetarg na przebudowę skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego w Rzeszowie, to do tej pory nie podpisano umowy z wykonawcą. Dlaczego i kiedy rozpoczną się prace na tym ważnym węźle komunikacyjnym w północno-zachodniej części Rzeszowa?

Przypomnijmy, że postępowanie przetargowe wygrało konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika (lider) i PBI WMB z Sandomierza (partner). Na realizację tej inwestycji miasto przeznaczyło pierwotnie prawie 9,2 mln zł. Jednak konsorcjum, które wygrało przetarg zaproponowało za wykonanie prac milion złotych mniej - 8,2 mln zł.

Dodajmy, że do przetargu stanęło jeszcze trzy inne firmy. Kwotę 8,3 mln zł zaproponował Strabag z Pruszkowa, natomiast prawie 8,6 mln Eurovia Polska z Kobierzyc. Jedyną ofertę, która nie mieściła się w budżecie miasta przedstawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa wyceniając przebudowę skrzyżowania na 9,5 mln zł. Zgodnie z warunkami przetargu inwestycja ma być wykonana w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Umowy, której wciąż jednak nie podpisano. Co stoi na przeszkodzie?

- Kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - odpowiada Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. To procedura obejmująca m.in. postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a z takim mamy do czynienia w przypadku tej inwestycji.

Kiedy jest więc szansa na podpisanie umowy z wykonawcą i mogłyby rozpocząć się pierwsze prace?

- Mamy nadzieję, że umowę uda się podpisać w tym roku i pierwsze prace rozpoczną się na przełomie roku – końcem grudnia i początkiem stycznia - mówi Artur Gernand.

Jak słyszymy w ratuszu to nie opóźni inwestycji, a płatności zostały przesunięte na przyszły rok, bo spodziewano się takiego obrotu sprawy. Podobnie, z taką możliwości liczył się także wykonawca.

To kolejne podejście do przebudowy skrzyżowania

Inwestycja przy al. Wyzwolenia i al. Okulickiego ma być prowadzona w ramach projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” finansowanego ze środków UE.

Jednak ratusz podchodził już do tego zadania w ramach przetargu na przebudowę czterech rzeszowskich skrzyżowań w ramach innego projektu: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Wówczas przetarg powtarzano trzykrotnie, a w końcu wyłączono z niego właśnie modernizację skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego. Wszystko przez to, że najtańsza oferta wyniosła wówczas prawie 8,8 mln zł, a tymczasem środki jakie przeznaczyło wtedy miasto na tę inwestycję wyniosły ok. 2,45 mln zł. Ostatecznie w 2019 r. przebudowano pozostałe trzy skrzyżowania (m.in. dobudowano prawoskręty na rondzie Dmowskiego), a modernizację czwartego odłożono w nieokreśloną przyszłość. Na szczęście udało się ją wpisać w inny, realizowany przez miasto unijny projekt.

Projekt organizacji ruchu na przebudowanym skrzyżowaniu
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Duży zakres inwestycji

Zakres prac jest dość obszerny i obejmuje: przebudowę czterech wlotów skrzyżowania, budowę nowych pasów do skrętu – z al. Okulickiego w al. Wyzwolenia oraz z al. Wyzwolenia w al. Okulickiego (co umożliwi jazdę na wprost al. Wyzwolenia dwoma pasami, a z al. Okulickiego na al. Wyzwolenia będą prowadzić dwa prawoskręty), przebudowę ścieżki rowerowej i chodnika, przebudowę zatoki autobusowej z przesunięciem wiat, wykonanie przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych, dostosowanie układu sygnalizatorów w obrębie skrzyżowania do nowej geometrii projektowanych ulic, a także przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, kolidującej z projektowanym układem drogowym. Wydłużone mają być m.in. przepusty na mostkach nad przepływającą w tym rejonie Przyrwą.

Dodatkowo inwestycja obejmuje też przebudowę sąsiedniego skrzyżowania al. Wyzwolenia z ul. Osmeckiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Poszerzony ma zostać wylot ul. Osmeckiego, a sygnalizacja świetlna ma pojawić się również przy położonym na wprost tej ulicy wyjeździe z parkingu parafii MB Różańcowej.

Krzysztof Kuchta

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4