Krok w kierunku nowego Dworca PKS w Rzeszowie. Radni: „Przełomowy plan”

KATEGORIA: INWESTYCJE / 29 sierpnia 2023

Wizja nowego Dworca PKS przedstawiona w 2021 r. Widok od strony dworca PKP.
Proj. MWM Architekci

Rada Miasta Rzeszowa jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania dla terenu dworca autobusowego przy ul. Grottgera, co pozwoli spółce PKS Rzeszów na realizację tam potężnej inwestycji. Radni podczas dyskusji podkreślali, że może to być przełomowe przedsięwzięcie dla rozwoju tej części miasta.

Plan dla dworca PKS przyjęty

O tym, że na wtorkową (29 sierpnia) sesję Rady Miasta w końcu trafił projekt zmiany planu zagospodarowania dla terenu PKS Rzeszów pisaliśmy szerzej TUTAJ.

W skrócie spółka PKS Rzeszów by móc przebudować teren swojego starego dworca przy wsparciu zagranicznego inwestora, potrzebowała korekty zapisów planu, tak aby zarówno przestrzeń dworca jak i przyległe do niej działki z zabytkowymi magazynami kolejowymi i terenem po składzie węgla, które PKS Rzeszów kilka lat temu zakupił miały przypisaną jedną funkcję. Tylko wtedy na scalonych terenach byłaby możliwość realizacji jednej budowli.

Rzeszowscy radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję zmiany planu, którą opracowało Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. W trakcie dyskusji radny PiS Robert Kultys podkreślał jak ważna była to decyzja.

- To pierwszy plan, który nie rodzi skutków finansowych dla miasta. Jeżeli ten dworzec powstanie to będzie wielka wartość. Ale jeśli ta inwestycja nie dojdzie do skutku, to miasto będzie zmuszone samo przeprowadzić taką inwestycję, a to będą ogromne koszty, pewnie około 100 mln zł. Musimy trzymać kciuki za to, by PKS zrealizował swoje zamierzenia – stwierdził Kultys.

Szansa na rewitalizację tej części miasta

W miejscu starego dworca ma stanąć obiekt, który będzie pełnił nie tylko funkcję transportową, ale znalazłyby się tam miejsca pod handel, usługi, biura i mieszkania. Wszystko to w jednym zwartym kwartale zabudowy miejskiej. Koncepcję realizacji tej inwestycji po raz pierwszy przedstawiono w 2021 roku.

Jak dodał Kultys, budowa całkowicie nowego obiektu dworcowego w proponowanym kształcie może być elementem rozwoju urbanistycznego tej części miasta, której wartość trochę podupadła w porównaniu południową częścią śródmieścia, oddzieloną ruchliwą al. Piłsudskiego. Podobnego zdania był radny Marcin Fijołek.

- To przełomowy plan, może być punktem zwrotnym dla rewitalizacji tej części śródmieścia. Mamy nadzieję, że PKS-owi uda się zrealizować tę inwestycję. Powinniśmy w ślad za tym planem czynić kolejne kroki związane ze znalezieniem pomysłu na zagospodarowanie pozostałych ulic w tym rejonie takich jak ul. Św. Mikołaja czy Żeromskiego - zaznaczył szef klubu PiS w Radzie Miasta.

Głos zabrał także prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, który podkreślał, że zdecydował się na współpracę z PKS-em w sprawie planu zagospodarowania, tak by stworzyć szansę na realizację planowanej inwestycji.

- To jeden z najważniejszych elementów inwestycyjnych w projekcie pod nazwą nowe centrum Rzeszowa. Planowana inwestycja stwarza też szansę zachowania intermodalności naszego dworca, a jeśli uda się wykonać rewitalizację tkanki miejskiej, to będzie kolejna zaleta. Deklarujemy dalszą współpracę - powiedział prezydent Rzeszowa.

Wizja Dworca PKS przedstawiona w 2021 r. Widok ogólny z lotu ptaka.
Proj. MWM Architekci

Obiekt za 300 mln zł

Na sesji pojawił się również Sławomir Porada, wiceprzewodniczący zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, który jest właścicielem spółki PKS Rzeszów.

- Jesteśmy tuż przed etapem poszukiwania projektanta. Liczymy, że za kilkanaście miesięcy przystąpimy do realizacji inwestycji ważnej nie tylko dla gmin ościennych, ale samego Rzeszowa. Mam nadzieję ze już niedługo będziemy cieszyć się nowoczesnym dworcem – zaznaczył wiceprzewodniczący ZG „PKS”.

Budowa nowego dworca ma kosztować około 300 mln zł. PKS toczy zaawansowane rozmowy z zagranicznymi inwestorem w sprawie sfinansowania tego przedsięwzięcia.

- To inwestor, który jest w stanie zabezpieczyć taką kwotę - zaznaczył Porada.

Przyjęty przez Radę Miasta plan zagospodarowania obejmuje obszar o powierzchni około 1,32 ha, położony przy ul. Grottgera i ul. Grunwaldzkiej, a także przy Placu Dworcowym w Rzeszowie. Zgodnie z jego zapisami szczegółowymi, powierzchnia zabudowy ma być nie większa niż 83 proc. powierzchni terenu, powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 15 proc. powierzchni terenu.

Plan przewiduje, że wysokość zabudowy ma być nie większa niż 24 m, a budynki będą mogły mieć od 3 do 6 kondygnacji nadziemnych, przy czym dopuszcza się nie więcej niż jedną kondygnację podziemną.

Przepisy planu zakładają, że usługi komunikacji w postaci dworca autobusowego, z przystankami, miejscami postojowymi dla autobusów i drogami manewrowymi mają być zlokalizowane w poziomie parteru, inne funkcje usługowe byłyby możliwe na wszystkich kondygnacjach zabudowy, w tym w kondygnacji podziemnej, zaś funkcje mieszkaniowe dopuszczono wyłącznie na dwóch najwyższych kondygnacjach. Parkingi miałyby być podziemne lub wielopoziomowe – w obrysie zabudowy.

Wokul

Dworzec PKS przy ul. Grottgera obecnie.
Fot. Maciej Terpiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4