Jeszcze jeden wieżowiec może dopełnić zespół zabudowy „Bulwary Park”

KATEGORIA: INWESTYCJE / 11 sierpnia 2019

Lokalizacja nowej inwestycji przy ul. Hetmańskiej.

W Rzeszowie wciąż widoczna jest hossa na budowę budynków mieszkalnych z kategorii „wysokich”, a więc o wysokości do 55 m czyli mających do 17-18 kondygnacji. Jednym z właśnie kończonych obiektów tego typu w mieście jest zespół mieszkaniowy „Bulwary Park” przy ul. Hetmańskiej. Okazuje się, że w planach jest uzupełnienie tego zespołu o trzeci podobny wieżowiec, domykający zabudowę od południa – wzdłuż ul. Żeglarskiej. Na sąsiadujący z dwoma wybudowanymi wieżowcami teren została wydana Decyzja o Warunkach Zabudowy umożliwiająca wzniesienie „Budynku wielokondygnacyjnego o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, usługowej i handlowej”.

Istotne są parametry ustalone dla nowej inwestycji w tym dokumencie. Linia zabudowy od ul. Hetmańskiej ma być przedłużeniem istniejącego kompleksu zabudowy i ma przebiegać w odległości 10 metrów od krawędzi jezdni. Wysokość głównej bryły budynku nie może przekroczyć 55 metrów, czyli ma zmieścić budynek w kategorii budynków wysokich (niższa kategoria budynków „średniowysokich” kończy się na wysokości 25 metrów, czyli na 8 kondygnacjach). Wysokość niższych części nowego budynku (usługi w parterze) nie może natomiast przekroczyć 6,8 metra.

Opublikowany powyżej plan sytuacyjny pokazuje, jak ewentualnie może wyglądać lokalizacja nowej inwestycji w stosunku do istniejących budynków uwzględniająca wymogi Decyzja o Warunkach Zabudowy. Nie jest to jednak projekt realizacyjny, tylko wstępne studium.

Minimalna liczba miejsc postojowych dla inwestycji na jedno mieszkanie została ustalona w wysokości 1,2. Nie jest to współczynnik wysoki, biorąc pod uwagę, że w niektórych innych lokalizacjach w Rzeszowie wymagany współczynnik to 1,4 lub niekiedy nawet 1,6. Z drugiej strony niewielkie rozmiary działki pod inwestycję powodują, że przy takich parametrach zabudowy inwestor i tak będzie zmuszony wykonać prawdopodobnie dwie kondygnacje parkingu podziemnego.

A co z samym inwestorem? Otóż co ciekawe, ewentualnego dopełnienia zabudowy raczej nie zrealizuje firma Apklan, czyli obecny inwestor „Bulwary Park”. Deweloper ten od przyszłego roku najprawdopodobniej będzie chciał skupić się na innych swoich planowanych inwestycjach w mieście. Kto podejmie się budowy trzeciego wieżowca przy ul. Hetmańskiej? O tym wiadomo będzie już niedługo.

Budynki zespołu „Bulwary Park”.

Opisana nowa inwestycja ma jednak swoje ograniczenia. Poważnym wyzwaniem jest bliskie sąsiedztwo okien wybudowanych już wieżowców. Nowy inwestor chcąc zapewnić mieszkaniom w istniejących budynkach nasłonecznienie zgodne z przepisami, będzie musiał ograniczać się z szerokością elewacji, która miałaby pełne 55 metrów.

Drugim wyzwaniem jest rodzaj architektury. Te trzy dopełniające się wzajemnie budynki stałyby w tak spójnym kompleksie, że wg projektantów, z którymi rozmawialiśmy, wskazane jest, aby trzeci budynek miał podobny charakter i sposób kształtowania bryły, jak dwa budynki istniejące. Czy jednak nowy inwestor i jego projektant dostosują się do tego? Nie są do tego zobowiązani, a według bardzo często powtarzanej opinii rzeszowian, poczucie gustu i odpowiedzialności za przestrzeń wcale nie jest w Rzeszowie powszechne – nie wyłączając władz miasta, a kończąc na poszczególnych inwestorach. Zatem dopiero zobaczymy, w jakim kształcie uda się zrealizować inwestycję.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4