Politechnika wspiera studentów w rehabilitacji. Otwarto nową pracownię

KATEGORIA: INWESTYCJE / 21 stycznia 2020

Fot. Karol Woliński

We wtorek (21 stycznia) oficjalnie otwarto nową pracownię Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej. Będą w niej prowadzone zajęcia sportowe z osobami niepełnosprawnymi oraz badania naukowe, realizowane przez pracowników oraz studentów uczelni.

- Budynek jest po remoncie i znaczna część środków przeznaczona na przebudowę jest ze środków uczelni natomiast wyposażenie zostało sfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego - mówił podczas uroczystości otwarcia nowych pomieszczeń Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej, rektor uczelni prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Fot. Karol Woliński

Nowy obiekt powstał w wyniku przebudowy i nadbudowy pomieszczeń po Klubie „Plus”, a koszt remontu wyniósł około 4,5 mln zł. Jeżeli chodzi o wyposażenie to centrum dysponuje sprzętem do ćwiczeń fitness oraz aparatami do terapii falą uderzeniową, dwukanałowego wykonywania zabiegów magnetoterapii, krioterapii. Oprócz tego znajduje się tam również oprogramowanie do oceny i treningu równowagi, stabilności i kontroli sensomotorycznej, zestaw do rejestracji i analizy EMG, żyroskop wraz z napędem silnikowym, dostosowany do montażu zewnętrznych urządzeń pomiarowych. Wyposażenie centrum kosztowało około 600 tys. zł, a duża część z tej kwoty, bo aż 300 tys. zł została pokryta w ramach dofinansowania udzielonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

- To pracownia, która ma przede wszystkim służyć studentom o różnym stopniu niepełnosprawności, a tych studentów mamy rocznie ponad 500 i jest to spora liczba osób, która wymaga dodatkowej opieki z naszej strony - stwierdził Tadeusz Markowski po tym jak wraz z członkiem zarządu województwa podkarpackiego Stanisławem Kruczkiem uroczyście przecięli wstęgi otwierając oficjalnie nową pracownię Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej.

Fot. Karol Woliński

- Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć uczelnię w jednej z ważniejszych w dzisiejszych czasach kwestii czyli szerzenia i propagowania aktywności fizycznej - mówił z kolei Stanisław Kruczek.

Fot. Karol Woliński

Jak twierdzi dyrektor Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz dr Adrianna Gardzińska, ćwiczenia fizjoterapeutyczne mają pomagać w problemach zdrowotnych jak i również uświadamiać w jaki sposób można wykonywać ćwiczenia samodzielnie w warunkach domowych.

- Zakres ćwiczeń dla studentów jest duży, pomagamy im w ich problemach zdrowotnych, ale przede wszystkim uczymy ich jak mogą korzystać sami w domu z wiedzy przekazywanej przez naszych fizjoterapeutów, aby samodzielnie poprawiać swój stan zdrowia - przekonuje dyrektor Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej.

Oprócz pomieszczeń związanych z fizjoterapią i rehabilitacją w nowo wyremontowanym budynku znajdują się również pracownie biomechaniki i diagnostyki funkcjonalnej.

- Tę pracownię dopiero rozwijamy i ma ona umożliwić realizację zajęć praktycznych dla studentów kierunku inżynierii medycznej. Są już tam prowadzone pierwsze badania naukowe również we współpracy z pracownikami innych wydziałów w tym wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa - podkreśla dr Adrianna Gardzińska.

Fot. Karol Woliński

Jednym z nowych urządzeń na wyposażeniu Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki jest żyroskop wraz z napędem silnikowym, który ze względu na duże rozmiary umieszczony został w Ośrodku Kształcenia Lotniczego.

- Jest to przyrząd umożliwiający ćwiczącemu równoczesne poruszanie się (kręcenie się) wokół trzech osi. Ćwiczenia wykonywane na tym lotniczym przyrządzie gimnastycznym są bardzo cennym elementem przygotowania adeptów pilotażu w zakresie rozwoju rozmaitych sprawności psychomotorycznych - dodała dr Gardzińska.

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4