Jest decyzja na realizację kolejnego odcinka drogi S19

KATEGORIA: INWESTYCJE / 31 stycznia 2020

Fot. GDDKiA

- 31 stycznia br. została wydana kolejna (trzecia już) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19”. Tym samym do realizowanych już odcinków Zdziary - Rudnik oraz Rudnik - Nisko doszedł odcinek Nisko – Podgórze - poinformowała Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka dwujezdniowej, dwupasowej drogi ekspresowej S19 o długości ok. 11,5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebiegającej przez gminę Nisko w miejscowościach Nowosielec i Kończyce oraz przez gminę Jeżowe w miejscowości Jeżowe. Początek odcinka projektowanej drogi znajduje się za węzłem „Nisko Południe”, a koniec przed węzłem „Podgórze”, objętych odrębnym opracowaniem. Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi: budowa wiaduktów, budowa przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych, budowa miejsc obsługi podróżnych – MOP Jeżowe i MOP Podgórze wraz z infrastrukturą, budowa dodatkowych jezdni pełniących funkcję dróg dojazdowych, budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, budowa ścieżki rowerowej, budowa i przebudowa chodników, budowa urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych), budowa urządzeń odwadniających, budowa i przebudowa dróg poprzecznych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z budową drogi.

Uzyskana decyzja ZRID posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności co, po przekazaniu terenu, pozwoli wykonawcy rozpocząć roboty budowlane. Jednocześnie na zlecenie wojewody pracować będą także biegli rzeczoznawcy majątkowi.

Łączna długość zatwierdzonych odcinków wynosi około 26,2 km.

- W najbliższych tygodniach spodziewane są kolejne decyzje dla odcinków Lasy Janowskie – Zdziary, Podgórze – Kamień oraz Kamień – Sokołów Małopolski o łącznej długości około 28 km - dodaje rzecznik wojewody.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w realizacji, w trybie „Projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej Via Carpatia. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze trzy wnioski o wydanie ZRID.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września ub. r. GDDKiA podpisała umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Z kolei 15 listopada podpisano umowę o dofinansowanie dla pozostałych trzech odcinków, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Łączna wartość tych projektów to ok. 4,5 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 2,3 mld zł.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4