Związek Gmin „PKS” zbuduje nową halę do obsługi autobusów. Jest przetarg

KATEGORIA: INWESTYCJE / 2 stycznia 2019

Nowe zaplecze techniczne dla autobusów kupowanych przez Związek Gmin ma powstać w zajezdni PKS przy al. Wyzwolenia od strony ul. Przy Torze. Widoczne za ogrodzeniem stare wiaty i budynki warsztatowe zostały przeznaczone do wyburzenia
Fot. Tomasz Wrzesiński

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” ogłosił już trzeci przetarg na budowę zaplecza technicznego do obsługi taboru na terenie zajezdni PKS przy al. Wyzwolenia. Poprzednie dwa zostały unieważnione ze względu na to, że oferty wykonawców znacznie przekraczały budżet jaki przeznaczono na tę inwestycję.

W jej ramach przewidziano powstanie hali napraw i diagnostyki z zapleczem magazynowo - socjalnym, budynku automatycznej myjni, elementów komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem. Wykonawca ma zrealizować zadanie w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Nowe obiekty mają powstać po wschodniej stronie zajezdni PKS na terenie przylegającym do ul. Przy Torze.

Budowa zaplecza technicznego to część projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” o wartości ponad 128 mln zł (prawie 88 mln zł ma pochodzić z funduszy unijnych). Większość środków zostanie przeznaczona na zakup przez ZG „PKS” nowego taboru przeznaczonego do obsługi linii MKS. Przetarg na 39 autobusów 10-metrowych został już rozstrzygnięty. Pierwsza transza wozów marki Iveco już znajduje się na terenie zajezdni przy al. Wyzwolenia. Przetarg na dostawę 15 większych 12-metrowych autobusów jest właśnie powtarzany.

Teraz przed Związkiem Gmin stoi realizacja trzeciego zadania. Budowa zaplecza technicznego do obsługi nowych autobusów jest konieczna, bo wyposażenie jakim dysponuje zajezdnia PKS przy al. Wyzwolenia czasy świetności ma już dawno za sobą.

Związek ma na to zadanie ok. 3,73 mln zł. Tymczasem w pierwszym przetargu w 2017 r. jedyna oferta opiewała na 6,5 mln zł. W drugim, powtórzonym przetargu, z kolei wszystkie trzy oferty jakie w styczniu 2018 r. wpłynęły od wykonawców wahały się od ponad 6,3 do prawie 6,6 mln zł. Przetarg unieważniono w kwietniu ubiegłego roku.

Sposobem na dostosowanie się do realiów przez inwestora ma być zmniejszenie zakresu inwestycji. - Przewidujemy zmianę zakresu rzeczowego i dostosowanie go do możliwości finansowych – zapowiadał w rozmowie z CzytajRzeszów.pl przewodniczący zarządu ZG „PKS” Remigiusz Wzorek. Oznacza to m.in. zmniejszenie hali o dwa stanowiska obsługowe. Z kolei teren pod budowę zaplecza technicznego Związek Gmin ma nabyć od spółki PKS Rzeszów S.A., której jest zresztą właścicielem.

Budowa własnego zaplecza technicznego, to nie tylko realizacja założeń „unijnego” projektu. Teoretycznie, może ona też być pomocna w sytuacji gdyby operatorem, czyli użytkownikiem nowych autobusów na liniach MKS nie został rzeszowski PKS. Ponieważ operator ma być wybrany także w drodze przetargu, teoretycznie w grę wchodzi wybór innego przewoźnika, mimo że PKS jest własnością Związku Gmin.

W hali napraw i diagnostyki powstanie 5 stanowisk diagnostyczno-naprawczych, a obok myjnia automatyczna. Budowa oznacza konieczność wyburzenia części budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na dotychczasowe zaplecze usługowe i magazynowe bazy, garaży dla samochodów osobowych i likwidację wiat stalowych. Niezbędna jest również przebudowa placu manewrowego wraz z nawierzchnią i podbudową oraz przebudowa odcinków infrastruktury podziemnej.

Na zaprojektowanie i zbudowanie obiektów wykonawca będzie miał względnie mało czasu, bo realizacja inwestycji ma się zakończyć do 30 października 2019 r. Termin składania ofert wyznaczony pierwotnie na 8 stycznia, został na prośbę potencjalnych oferentów i w związku z kierowanymi przez nich prośbami o wyjaśnienie dokumentów przesunięty na 16 stycznia.

Tomasz Wrzesiński

Nowe zaplecze techniczne ma powstać w miejscu starych obiektów przeznaczonych do wyburzenia widocznych na zdjęciu po lewej stronie
Fot. Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4