Kupią 54 nowe autobusy MKS. Związek Gmin inwestuje. Ma być w końcu nowocześnie

KATEGORIA: INWESTYCJE / 27 lipca 2018

Podobne autobusy Iveco Crossway pojawią się na liniach MKS do końca tego roku
Fot. ivecocr.cz

Zapowiada się jakościowa zmiana w obsłudze podmiejskich linii MKS. Związek Gmin PKS planuje duże inwestycje, w tym zakup 54 autobusów. Docelowo ich przyjazdy mają wyświetlać się na tablicach informacyjnych na przystankach. Teraz pasażerowie mogą na nich śledzić tylko przyjazdy autobusów MPK.

Międzygminna Komunikacja Samochodowa (MKS) to sieć komunikacyjna, której organizatorem jest Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa. Związek tworzy 9 podrzeszowskich samorządów. Należy do niego rzeszowski PKS, obsługujący połączenia podmiejskie na liniach MKS. Z powodu braku porozumienia gmin z miastem zastąpiły one połączenia obsługiwane wcześniej przez MPK.

Dziś osoby korzystające z usług MKS narzekają na jakość obsługi. Większa część autobusów obsługujących linie oznaczone numerami zaczynającymi się na „200” jest już mocno zużyta. Problemem dla pasażerów jest też brak zgody miasta na korzystanie przez ZG PKS z wszystkich przystanków na terenie Rzeszowa.

Teraz pasażerowie narzekają na stan autobusów MKS
Fot. Paweł Bialic

Obraz komunikacji MKS ma zmienić projekt „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” (ROF to Rzeszowski Obszar Funkcjonalny). Liderem tego projektu jest Związek Gmin. W jego ramach przewidziano:

- zakup taboru autobusowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, spełniającego co najmniej normę Euro 6 – 54 szt.;

- wdrożenie oraz integrację systemu transportowego ROF z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;

- budowę zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – halę napraw i diagnostyki, automatyczną myjnię, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastrukturę techniczną wraz z wyposażeniem.

Zakupione mają być dwa rodzaje nowych autobusów: o długości 10 i 12 metrów. Przetarg na dostawę krótszych autobusów został już rozstrzygnięty. Chodzi o dostawę 39 pojazdów marki Iveco Crossway 10,8.

- W zakresie zakupu taboru autobusowego dla części dotyczącej 39 sztuk pojazdów 10-metrowych został wyłoniony dostawca, firma ABP Bus i trwa postępowanie zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych – wyjaśnia Remigiusz Wzorek, przewodniczący zarządu ZG PKS. - W dniu 6 sierpnia planowane jest podpisanie umowy. Mamy zapewnienie, że pierwsze 25 autobusów marki Iveco zostanie dostarczonych do końca bieżącego roku.

Pozostałe 14 wozów ma dotrzeć do Rzeszowa w pierwszych miesiącach 2019 r. Za 39 autobusów Związek zapłaci 37,5 mln zł.

Jakość podróżowania w nowych autobusach MKS zmieni się diametralnie
Fot. ivecocr.cz

Przetarg na dostawę 15 dłuższych autobusów musiał zostać powtórzony, ponieważ w pierwszym podejściu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim przetargu zgłosił się tylko sanocki Autosan, jednak jego propozycja cenowa wynosi 17,4 mln zł i przekracza kwotę jaką na tę część inwestycji zarezerwował ZG PKS o ok. 1,3 mln zł. Czy Związek znajdzie brakujące środki?

- Również trwa procedura zgodnie z trybem wynikającym z ustawy. Środki na ten cel zostały już zabezpieczone w budżecie przez Zgromadzenie Związku Gmin, zgodnie z ustawą o finansach publicznych – odpowiada Remigiusz Wzorek.

Autobusy zgodnie ze specyfikacją przetargową powinny zostać dostarczone do końca lutego 2019 r. Wszystkie pojazdy zostaną wyposażone m.in. w wewnętrzne tablice informacji pasażerskiej (podobne jak znane z autobusów rzeszowskiego MPK), system głosowego zapowiadania przystanków i monitoring. Pasażerowie będą mogli skorzystać z gniazdek USB oraz z bezprzewodowego Internetu.

Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg do końca, w przyszłym roku na linie MKS wyjadą takie Autosany
Fot. commons.wikimedia.org

Autobusy mają być też wpięte w działający już w Rzeszowie system transportowy. Dzięki temu ich przyjazdy będą wyświetlać się na istniejących na przystankach tablicach informacji pasażerskiej. Wymaga to jednak porozumienia z miastem.

- Trwają prace nad wdrożeniem oraz integracją systemu transportowego. Jest to element projektu wymagającym ścisłej współpracy oraz uzgodnień z Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie – informuje przewodniczący. - Takie uzgodnienia są prowadzone. Dzięki dobrej współpracy z ZTM w Rzeszowie, mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości prace nad połączeniem obydwu systemów zostaną zakończone.

Związek ma też inne ambitne plany dotyczące systemu biletowego.

- Wystąpiliśmy także z wnioskiem do pana marszałka województwa podkarpackiego o wyrażenie zgody na przystąpienie do porozumienia wraz z POLREGIO i ZTM w Rzeszowie, jako trzeciego podmiotu do współpracy w zakresie wdrożenia zintegrowanego biletu elektronicznego w transporcie kolejowym oraz autobusowym na terenie obejmującym funkcjonowanie planowanego PKA (Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – dop. red.) oraz obecnie funkcjonujących Przewozów Regionalnych – mówi Remigiusz Wzorek. - Równolegle prowadzimy negocjacje w zakresie wdrożenia wspólnego biletu z ZTM w Rzeszowie, możliwych rozwiązaniach technicznych oraz współpracy w zakresie publikacji informacji pasażerskiej.

Barwy nowych autobusów MKS prawdopodobnie ulegną zmianie
Fot. Paweł Bialic

Większe problemy ma Związek z przetargiem na budowę zaplecza technicznego. Ma ono powstać w zajezdni PKS przy al. Wyzwolenia. Przetarg został powtórzony, ale za drugim razem oferty były znowu za drogie. Związek ma na to zadanie ok. 3,7 mln zł. Tymczasem wszystkie trzy oferty jakie wpłynęły przekraczają 6 mln zł. Przetarg unieważniono. Co dalej?

- Budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru będzie realizowana zgodnie z założeniami projektu – uspokaja przewodniczący zarządu ZG PKS. - Obecnie prowadzona jest procedura przygotowania odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie. Niezwłocznie po jej zakończeniu będzie ogłoszony przetarg.

Łącznie zakupione mają być 54 nowe autobusy
Fot. Paweł Bialic

Łączna wartość projektu to ponad 128,4 mln zł, z czego przeszło 87,8 mln zł finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oprócz wspomnianych inwestycji, dodatkowo w gminach powstaną też parkingi przesiadkowe i zmodernizowane dworce. Sieć połączeń autobusowych poprawiona zostanie dzięki budowie nowych dróg i dwóch mostów na Wisłoku.

- Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest poprawa jakości transportu oraz dobro wszystkich pasażerów – podsumowuje przewodniczący Wzorek.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4