Oferty na park przy ul. Dąbrowskiego powyżej budżetu. Miasto dołoży?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 13 marca 2019

Fot. Paweł Bialic

We wtorek otwarto oferty w przetargu na wykonanie rewitalizacji Ogrodu Miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego, o której planach szczegółowo pisaliśmy TUTAJ.

Rewitalizacja ma objąć wymianę alejek parkowych, oświetlenia i elementów małej architektury – ławek parkowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych. Pojawią się też nowe nasadzenia, a w niecce dawnego stawu wyłożonej folią kauczukową zostanie zbudowana nowa fontanna. Pojawią się też nowe rzeźby, a pomnik Juliusza Słowackiego ma zostać przeniesiony do centralnej części parku.

Remontem parku chcą zająć się dwie firmy, ale oferta każdej z nich przekracza budżet założony przez miasto. Wynosi on 6,77 mln zł.

Tymczasem pierwsza z ofert, złożona przez Firma Remontowo-Budowlaną PIOTROWSKI z Piwody koło Wiązownicy (pow. jarosławski) opiewa na kwotę ponad 6 mln 875 tys. zł. Druga, którą złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa została wyceniona na przeszło 7 mln 468 tys. zł.

Jak widać, tańsza z ofert przekracza budżet jakim dysponuje miasto „zaledwie” o ok. 100 tys. zł. W przypadku drugiej różnica jest o wiele większa i wynosi ok. 700 tys. zł. Czy to oznacza, że ratusz zgodzi się zaakceptować ofertę firmy z powiatu jarosławskiego?

W przypadku przerwanej rewitalizacji parku przy ul. Rycerskiej różnica między budżetem a propozycją wykonawcy wyniosła ok. 500 tys. zł i miasto zgodziło się dołożyć brakującą kwotę. Dodajmy jednak, że była to oferta złożona dopiero w trzecim przetargu. W poprzednich dwóch nie było w ogóle chętnych do wykonania prac.

Ratusz może oczywiście unieważnić przetarg i liczyć, że w kolejnym wpłynie oferta, która zmieści się w założonym budżecie. Biorąc jednak pod uwagę problemy jakie miasto ma np. z przetargiem na przebudowę czterech rzeszowskich skrzyżowań jest to dosyć wątpliwe.

Przed władzami miasta i miejskimi urzędnikami do rozstrzygnięcia jest więc dylemat budżetowy. Muszą go rozstrzygnąć szybko, bo nie ulega wątpliwości, że rewitalizacja zaniedbanego latami parku przy ul. Dąbrowskiego jest bardzo potrzebna.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4