Kolejna internetowa sesja sejmiku województwa. Tematem m.in. epidemia

KATEGORIA: POLITYKA / 27 kwietnia 2020

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Już po raz drugi radni województwa spotkali się w sposób wirtualny. Na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego zapadły decyzje dotyczące zmian w budżecie. Radni wysłuchali ważnych raportów dotyczących pandemii na Podkarpaciu oraz sytuacji gospodarczej w regionie.

Jedną ze zmian w budżecie województwa był wzrost dochodów o 550 tys. złotych dzięki wsparciu ze strony Lasów Państwowych, które zawarły umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego na remont i budowę mostów w Bieszczadach. Zmodernizowane lub wybudowane zostaną cztery obiekty mostowe na rzekach - Hoczewka, San i potoku Smolniczek. To inwestycje realizowane w formule montażu finansowego obejmującego środki budżetu województwa i Lasów Państwowych, które mają na celu modernizację infrastruktury komunikacyjnej w Bieszczadach, a tym samym szersze otwarcie tej części regionu na turystów i inwestorów. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Sejmik podjął także decyzję o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu województwa w wysokości 50 tys. złotych dla rodziny z gminy Jasienica Rosielna, która ucierpiała w pożarze 1 kwietnia. Rodzina otrzyma wsparcie w formie zasiłków celowych na zakup materiałów potrzebnych do odbudowy domu.

Radni wysłuchali także raportów. Wojewoda podkarpcki Ewa Leniart przedstawiła najbardziej aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie województwa podkarpackiego, informują, że obecnie mamy na Podkarpaciu 316 zachorowań, 3891 osób przebywa na kwarantannie, a do tej pory przeprowadzono w sumie ponad 8 tys. testów.

- Nasza sytuacja na tle kraju jest stosunkowo dobra, zapadalność na Covid-19 nie jest duża w porównaniu do innych województw. Jak dotąd mieliśmy jedno ognisko Covid-19 w DPS-ie w Stalowej Woli – mówiła wojewoda.

Wojewoda dodała, że z myślą o zarażonych zostały także przygotowane obiekty do kwarantanny zbiorowej. Region ma także dwa izolatoria.

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał przy tej okazji, że samorząd uruchomił 50 mln złotych z funduszy unijnych na walkę z Covid-19. 25 mln jest już zakontraktowane, kupione, albo w trakcie zakupu są karetki, auta dla sanepidu, sprzęt komputerowy, zakupy respiratorów, środków ochrony osobistej. Marszałek mówił także o pomocy dla firm, o 220 mln złotych – także z unijnych pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na pożyczki, a także o 60 milionach na ratowanie miejsc pracy. Dodatkowo na rynek na pożyczki obrotowe trafi 20 mln zł ze starego RPO 2007-2013.

- Bardzo aktywnie działają powiatowe urzędy pracy i Wojewódzki Urząd Pracy – chwalił działania urzędów marszałek.

O sytuacji gospodarczej regionu mówił z kolei Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, który przedstawił dane za marzec, a także część statystyk odnoszących się już do trzech tygodni kwietnia. Dyrektor mówił m.in. o liczbie firm, które zawiesiły swoją działalność. W marcu był to wzrost o 3,5 proc. W pierwszych trzech tygodniach kwietnia na zawieszenie działalności zdecydowało się jeszcze więcej firm. Jednak jak poinformował dane z Podkarpacia są podobne do statystyk w całym kraju.

- Mamy natomiast największą dynamikę w kraju jeżeli chodzi o liczbę rozpoczętych budów mieszkań na Podkarpaciu – mówił dyrektor Cierpiał-Wolan.

Wiele miejsca dyrektor podkarpackiego oddziału GUS poświęcił spadkom w turystyce, które nastąpiły na Podkarpaciu w takim samym stopniu jak w całym kraju. Jeżeli restrykcje się utrzymają, to jak podał dyrektor w II kwartale straty z racji zaniechania turystycznych wyjazdów wyniosą dla Podkarpacia 917 mln złotych.

- Dopiero dane kwietniowe będą bardziej wiarygodne jeżeli chodzi o gospodarkę – dodał na koniec dyrektor Cierpiał-Wolan.

Sesja miała wyjątkowy charakter ze względu na wspomnienie o dwóch ważnych dla regionu osobach, które zmarły w ostatnim czasie. Chodzi o Krzysztofa Pendereckiego i byłego członka zarządu województwa Tadeusza Pióro. O ich działalności, która przyczyniła się do rozwoju regionu mówił marszałek Władysław Ortyl.

Wspominając Tadeusza Pióro marszałek mówił o jego kompetencjach i wielkim zaangażowaniu w sprawy regionu i Sanoka, gdzie pełnił funkcję burmistrza.

- W zarządzie województwa odpowiadał za sprawy związane z ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Tadeusz radził sobie bardzo dobrze, choć nie brakowało trudnych momentów. Był merytorycznie przygotowany, dlatego miałem duże zaufanie do podejmowanych przez niego decyzji. Właśnie dlatego w ubiegłym roku powierzyliśmy mu funkcję dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Walczył z chorobą i wydawało się, że ten pojedynek wygrywa. Do końca wierzył w przezwyciężenie tych trudności. Miał wielki entuzjazm do pracy, podchodził z optymizmem do tej trudnej roli – mówił marszałek Ortyl.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kolejną smutną wiadomością dla Podkarpacia, kraju i świata była śmierć Krzysztofa Pendereckiego.

– Mieliśmy wielki honor żyć w czasach geniusza muzyki, który przez kolejne dekady rozsławiał w świecie imię Polski i Podkarpacia, na zawsze zyskując miejsce w Panteonie Sztuki. Jego odejście jest wielką stratą dla świata muzyki i kultury. Symbolicznie żegnamy wybitnego Polaka, który swoje życie poświęcił muzyce, hojnie dzieląc się swym talentem. Żegnamy syna Podkarpackiej Ziemi – powiedział marszałek Ortyl we wspomnieniu o Krzysztofie Pendereckim.

Radni podjęli także decyzję o przyznaniu pośmiertnie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Abrahamowi Izaakowi Segalowi. W uzasadnieniu czytamy:

„Był wielkim promotorem wiedzy o udziale Polaków oraz ludności podkarpackiej w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej oraz wielkim orędownikiem powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Przekazał również na ten cel materiały i eksponaty, które można obejrzeć na wystawie stałej. Z tych samych powodów w 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał Abrahamowi Segalowi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP”. Abraham Izaak Segal zmarł 26 kwietnia 2019 roku w Izraelu.

Red.

#zostanwdomu jeżeli tylko masz taką możliwość

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4