Pogwizdów Nowy jednak do Rzeszowa.W projekcie MSWiA są też inne zmiany

KATEGORIA: POLITYKA / 20 lipca 2020

Fot. Profil Pogwizdowa Nowego na Facebooku

W poniedziałkowe południe pisaliśmy o obawach władz gminy Głogów Małopolski związanych z decyzją dotyczącą zmian granic i ewentualnym włączeniem sołectwa Pogwizdów Nowy do Rzeszowa.

Tymczasem tuż przed godz. 12.30 na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy.

Okazuje się, że resort spraw wewnętrznych i administracji, który odpowiada za przygotowanie projektu dał „zielone światło” na przyłączenie do Rzeszowa Pogwizdowa Nowego. Nie ma natomiast zgody na włączenie Malawy z gminy Krasne oraz Racławówki Doły z gminy Boguchwała.

Taka decyzja to w zasadzie powielenie opinii wojewody podkarpackiego Ewy Leniart wydanej w kwietniu.

„Pozytywnie rekomendowana jest jedynie część wniosku dotycząca włączenia w granice miasta Rzeszowa sołectwa Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski, (…). Brak jednoznacznych, mocnych argumentów uzasadniających konieczność włączenia w granice miasta pozostałych wnioskowanych terenów” – czytamy w uzasadnieniu projektu przygotowanego przez MSWiA.

„Sołectwo posiada w większości charakter miejski – istniejąca zabudowa znajduje się w bardzo bliskiej odległości od miasta oraz powiązane jest komunikacyjnie z Rzeszowem. Sprawia to, że z Pogwizdowa Nowego dwukrotnie bliżej jest do centrum miasta Rzeszowa niż do centrum gminy Głogów Małopolski” – tak z kolei ministerstwo uzasadnia m.in. zgodę na przyłączenie do Rzeszowa Pogwizdowa Nowego.

Decyzję o tym, czy tak się faktycznie stanie za tydzień we wtorek (28 lipca) ma podjąć rząd. Wcześniej, w najbliższą środę projektem ma jeszcze zająć się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W posiedzeniu chce brać udział prezydent Tadeusz Ferenc, by przekonywać jeszcze rządowych urzędników do zgody na włączenie Malawy z gminy Krasne. By to odniosło skutek jest jednak raczej mało prawdopodobne.

Jeśli rząd zaakceptuje projekt (ma na to czas maksymalnie do końca lipca), to zmiany granic gmin wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Projekt mówi na razie o włączeniu do Rzeszowa Pogwizdowa Nowego w granicach jakie obowiązywały w dniu 1 stycznia br. To obszar 240,01 ha z 1277 mieszkańcami. Przypomnijmy jednak, że władze gminy Głogów Młp. podjęły decyzję o odłączeniu części Pogwizdowa Nowego i przyłączenia jej do Rudnej Małej. Nową granicę sołectw w obrębie gminy ma ustalić dokumentacja geodezyjna.

„W związku z powyższym po uzyskaniu stosownych informacji w projekcie rozporządzenia zostanie dokonana stosowna korekta w zakresie powierzchni obrębu ewidencyjnego Pogwizdów Nowy” – zastrzega ministerstwo.

Jak podaje Urząd Miasta Rzeszowa według stanu na 30 czerwca 2020 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w mieście wynosiła 195 031.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Urośnie Głogów Młp. i Krosno. Dubiecko zyska prawa miejskie

Zmiana granic między Rzeszowem a gminą Głogów Młp. to nie koniec zapisów projektu dotyczących Podkarpacia.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w obecnym kształcie, to już drugi rok z rzędu urośnie miasto Głogów Młp. poprzez wcielenie części terenów własnej gminy. Stanie się tak poprzez włączenie sołectwa Styków (pow. 970,76 ha, 905 mieszkańców) oraz części sołectwa Rudna Mała (pow. 762,42 ha, 192 mieszkańców).

„Na wnioskowanych terenach zauważa się postępujące procesy urbanistyczne, trwający rozwój zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i infrastruktury. Powiększenie obszaru miasta Głogowa Małopolskiego pozwoli na pozyskanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i dla potrzeb przyszłych inwestorów. Potencjał gospodarczy terytorium miejskiego kurczy się, a miasto potrzebuje przestrzeni do inwestowania. Jak wskazuje wnioskodawca w Głogowie Małopolskim brakuje także terenów pod budownictwo mieszkaniowe, dlatego tereny sąsiednie stają się „sypialnią” dla miasta, są chętnie nabywane, zabudowywane, tym bardziej, że posiadają pełną infrastrukturę techniczną i są dobrze skomunikowane” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. miasto Głogów Małopolski powiększyło się już o trzy sołectwa: Zabajkę, Wolę Cichą oraz Rogoźnicę.

Większe ma być także miasto Krosno. Chodzi o włączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne o powierzchni 96,18 ha (4 mieszkańców) z gminy Krościenko Wyżne oraz niezamieszkałych części obszaru obrębu ewidencyjnego Targowiska o powierzchni 22,22 ha oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Łężany o powierzchni 3,54 ha z gminy Miejsce Piastowe.

Tereny choć niewielkie w większości obejmujące obszar byłego lotniska, od lat nieużytkowanego, mają służyć do celów inwestycyjnych. Krosno składało wniosek o zmianę granic już poprzednio, ale dopiero wypracowanie w 2019 r. kompromisowego i zgodne stanowiska z sąsiednimi gminami wraz ze stosownym porozumieniem, określającym wzajemne rozliczenia i zobowiązania przekonało ministerstwo do wydania pozytywnej zgody.

Ostatnia planowa zmiana administracyjna dotycząca Podkarpacia to nadanie statusu miasta miejscowości Dubiecko w powiecie przemyskim. Dubiecko znane jako miejsce narodzin Ignacego Krasickiego (biskupa, poety) posiadało prawa miejskie w latach 1407-1934, ale utraciło je w wyniku zmian administracyjnych i tworzenia tzw. gmin zbiorowych.

Za przywróceniem praw miejskich przemawiało zdaniem resortu m.in. to, że „cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta Dubiecko wykazują jego miejski charakter”, a także, że „ze względu na liczne zabytki architektury, krajobraz, bazę turystyczną, gastronomiczną i hotelową Dubiecko określane jest jako miejscowość o dużym potencjale turystycznym”.

Krzysztof Kuchta

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4