Głogów Małopolski „urósł” ponownie. W mieście część Rudnej Małej i Styków

KATEGORIA: POLITYKA / 4 stycznia 2021

Fot. Miasto i Gmina Głogów Młp.

Od 1 stycznia 2021 roku Głogów Małopolski ponownie powiększył swoje terytorium. Do miasta w ramach jednej gminy włączone zostało sołectwo Styków oraz część Rudnej Małej. Przypomnijmy, że rok temu do Głogowa Młp. przyłączono Rogoźnicę, Wolę Cichą i Zabajkę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy, Głogów Młp. powiększył się o cały Styków i część północną sołectwa Rudna Mała tzw. przysiółek Podbór (po północnej stronie autostrady). Tym samym miasto powiększyło się do 3 821 ha i 9 488 mieszkańców (rok temu było to 2 088,18 ha oraz 8 181 mieszkańców). - Stało się ważnym ośrodkiem miejskim na mapie administracyjnej województwa podkarpackiego i największym miastem powiatu rzeszowskiego - podkreślają przedstawiciele gminy.

Sam Styków stając się częścią Głogowa Małopolskiego został kolejnym, szóstym osiedlem miasta. Styków ma powierzchnię 970,7 ha i 845 mieszkańców. W skład Stykowa wchodzą dwa przysiółki – Jańciówka i Bugaj. Styków jest obecnie północnym osiedlem Głogowa Młp. graniczącym z wsią Przewrotne.

- Poprzez sukcesywną rozbudowę osiedli mieszkaniowych w północnej części miasta, doszło do naturalnego połączenia się obu jednostek. Dzięki temu Styków szybciej się zurbanizuje, powstaną nowe drogi i sieci wodno-kanalizacyjne, w przyszłości powstaną też nowe połączenia autobusowe. Z korzyścią dla mieszkańców i firm, opracowane zostaną kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wzrośnie też wartość działek na nowym osiedlu – zapowiada Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Fot. Miasto i Gmina Głogów Młp.

Przedstawiciele gminy Głogów Młp. bardzo żałują natomiast, że decyzją Rady Ministrów przy zgodzie Rady Powiatu Rzeszowskiego i wojewody podkarpackiego na podstawie wniosku prezydenta Rzeszowa od gminy odłączone zostało sołectwo Pogwizdów Nowy i dołączone do granic administracyjnych Rzeszowa. W ten sposób gmina Głogów Młp. zmniejszyła się o 240 ha i 1 176 mieszkańców. Obecnie cała gmina liczy 18 559 mieszkańców i ma powierzchnię 14 230,14 ha.

- Odebranie gminie sołectwa Pogwizdów Nowy, będzie miało dla nas daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim utracone zostały dochody z tytułu podatków, szacowane rocznie na ok. 3,5 mln zł. Do spłaty pozostanie kredyt (obligacje), zaciągnięty na budowę hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym oddanej do użytku w czerwcu 2019 r. Koszt budowy hali 4,5 mln. zł. Do tej pory, pomimo usilnych starań ze strony burmistrza, aby prezydent zwrócił zainwestowane w budowę hali gimnastycznej środki finansowe, nie doszło do podpisania stosownego porozumienia ze strony prezydenta T. Ferenca - twierdzą przedstawiciele gminy Głogów Młp.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4