Radni powołają Komisję ds. Ochrony Środowiska? Decyzja na wtorkowej sesji

KATEGORIA: POLITYKA / 25 stycznia 2021

Fot. Paweł Bialic

W najbliższym czasie w ramach Rady Miasta Rzeszowa może powstać Komisja ds. Ochrony Środowiska. Nowe, pięcioosobowe ciało miałoby zajmować się zagadnieniami wywołującymi ostatnio w mieście dużą dyskusję, czyli m.in. jakością powietrza, wycinkami drzew, stanem miejskiej zieleni, ochroną przeciwpowodziową, ale także odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Przypomnijmy, że niedawno Społeczni Strażnicy Drzew w porozumieniu z innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta, a także osobami angażującymi się w sprawy ekologii i inwestycji miejskich wystosowali list otwarty do prezydenta miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, a także Rady Miasta Rzeszowa i Wydziałów Urzędu Miasta. Aktywiści uważają, że konieczna jest zmiana sposobu zarządzania miejską zielenią.

Powołanie nowej komisji może być zatem ukłonem w stronę społeczników. Jednak to czy taka komisja powstanie zależy oczywiście od decyzji Rady Miasta Rzeszowa. Okazuje się, że nie jest to jeszcze takie pewne.

Pomysłodawcą utworzenia nowej struktury jest przewodniczący rzeszowskiej rady Andrzej Dec (PO), według którego wspomniane kwestie są w Rzeszowie na tyle ważne, że wymagają powołania osobnej komisji.

- Chodzi o nadanie większej rangi tym sprawom, ponieważ one obecnie są w zakresie prac Komisji Gospodarki Komunalnej. Ona ma ich moim zdaniem za dużo i nie jest w stanie zająć się wszystkim w sposób efektywny - twierdzi przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec.

Faktycznie, zakres działania Komisji Gospodarki Komunalnej jest bardzo szeroki bo do wspomnianych już kwestii jakości powietrza zieleni czy odbioru odpadów, dochodzą sprawy gospodarki nieruchomościami, transportu publicznego i MPK, wodociągów i kanalizacji wraz z MPWiK-iem, mieszkalnictwa oraz dostawy ciepła.

Pierwszy krok do poprawy jakości powietrza?

Oczywiście trzeba zaznaczyć, że komisja jest jedynie organem pomocniczym w Radzie Miasta, która to ostatecznie podejmuje uchwały. Z drugiej jednak strony, to podczas prac na komisjach dochodzi najczęściej do szczegółowych rozważań na temat treści uchwał, które wpływają na ostateczny kształt przepisów uchwalanych przez radę. Orędownikiem powstania Komisji ds. Ochrony Środowiska jest radny Rozwoju Rzeszowa Witold Walawender, którego zdaniem powinien to być pierwszy krok do poważnych zmian w kwestii dbania w mieście o jakość powietrza.

- Wielokrotnie zwracałem uwagę władzom miasta, że trzeba ten problem zacząć rozwiązywać. Musimy wydawać więcej środków na poprawę jakości powietrza w Rzeszowie, mocniej działać w kwestii wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania. Ta komisja to mały, ale ważny krok w kierunku podjęcia takich działań – uważa radny Witold Walawender, który zaznaczył, że sam chętnie zostałby członkiem nowej komisji.

Z kolei radni Prawa i Sprawiedliwości na ten moment nie chcą deklarować jednoznacznego stanowiska wobec wspomnianej uchwały.

- Będziemy o tej sprawie dyskutować na posiedzeniu klubu przed sesją Rady Miasta. Wtedy też zaprezentujemy nasze stanowisko w tej sprawie - mówi krótko Marcin Fijołek, szef klubu PiS.

Są też głosy krytyczne

Jak poinformował nas przewodniczący Andrzej Dec, samo utworzenie komisji nie jest wcale pewne, ponieważ oprócz pozytywnych opinii ze strony radnych pojawiły się też głosy krytyczne. Według części z nich, komisji w Radzie Miasta jest już za dużo, a tworzenie kolejnej nie jest zasadne i tylko ten problem pogłębi, a skuteczność działań tego typu komisji wydaje się niewiadomą.

- Rozumiem również i takie opinie ze strony radnych w kwestii zbyt dużej ilości komisji w radzie. We wtorek w czasie sesji ostatecznie zdecydujemy wspólnie czy wobec tego jest sens powołania tego typu komisji - zaznacza przewodniczący Andrzej Dec.

Sesja Rady Miasta, podczas której radni zajmą się kwestią stworzenia nowej komisji odbędzie się już we wtorek (26 stycznia). Początek obrad prowadzonych zdalnie wyznaczono na godz. 8.30.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4