W Krasnem bez zmian. Wilhelm Woźniak będzie nadal wójtem gminy, ale wkrótce referendum na temat połączenia z Rzeszowem

KATEGORIA: POLITYKA / 5 listopada 2018

Wilhelm Woźniak
Fot. Oficjalny profil facebookowy kandydata na wójta

Nie będzie zmiany wójta gminy Krasne. W niedzielnej II turze wyborów samorządowych ponownie wygrał obecny włodarz gminy Wilhelm Woźniak.

Woźniak startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców „Razem dla Gminy” uzyskał 52,92 proc. głosów. Poparło go 2434 osoby. Jego kontrkandydat Jacek Maternia z Komitetu Wyborczego Wyborców „Głos Mieszkańców Gminy Krasne”, startował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskał 47,08 proc. głosów. Poparło go 2165 osób.

Woźniak jest wójtem Krasnego od 2014 r. Jego pozostanie na stanowisku psuje nieco szyki zwolenników połączenia gminy Krasne z Rzeszowem, którzy znajdują się w opozycji do obecnego wójta. W gminie już 9 grudnia ma odbyć się powtórne referendum na temat połączenia z Rzeszowem, co wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Z drugiej strony Wilhelm Woźniak dysponować będzie w nowej Radzie Gminy mniejszościowym zapleczem w postaci tylko 6 radnych z komitetu „Razem dla Gminy”. Konkurencyjne komitety wyborcze będą miały łącznie 9 radnych. Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze „Razem”, z którego w I turze kandydował na wójta Grzegorz Morycz, będzie mieć 5 radnych, a komitet „Głos Mieszkańców Gminy Krasne”, z którego wywodził się drugi kontrkandydat na wójta Jacek Maternia, będzie mieć 4 radnych.

Komisarz wyborczy Marcin Dudzik wydał 31 października postanowienie „o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów”. Ma ono odbyć się w niedzielę, 9 grudnia br. w godz. od 7.00 do 21.00. Postanowienie komisarza zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2 listopada. Mieszkańcy gminy w referendum będą musieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za połączeniem Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów?”. Żeby referendum było ważne, frekwencja w nim musi wynieść przynajmniej 30 procent uprawnionych.

Gdyby w referendum w gminie Krasne większość głosujących rzeczywiście opowiedziała się za połączeniem z Rzeszowem otwierałoby to drogę do uruchomienia całej procedury zmiany granic. Pozytywne decyzje jakie zapadłyby w tej sprawie w oparciu o wynik referendum, kolejno: rady gminy, wojewody, ministerstwa i rządu, oznaczałyby jednak konieczność powtórnego wyboru radnych miasta i prezydenta w powiększonym o gminę Krasne Rzeszowie.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4