Obóz Ferenca bierze wszystko. PiS wycięty z prezydium i komisji Rady Miasta

KATEGORIA: POLITYKA / 20 listopada 2018

Ożywiona dyskusja w czasie przerwy. Od lewej: Marcin Fijołek, Robert Kultys, Waldemar Kotula, Waldemar Szumny (wszyscy PiS) i Marcin Deręgowski (PO)
Fot. Paweł Bialic

W czasie pierwszej sesji Rady Miasta w nowej kadencji radni zawsze muszą podjąć szereg podstawowych rozstrzygnięć. Po wcześniejszym wyborze przewodniczącego Rady Miasta, który odbył się z problemami i gdzie dopiero za drugim podejściem udało się wybrać na to stanowisko Andrzeja Deca, radni kontynuując wtorkowe obrady zajęli się wyborem wiceprzewodniczących.

W minionej kadencji było dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta: Konrad Fijołek z Rozwoju Rzeszowa oraz Waldemar Szumny z Prawa i Sprawiedliwości. Radni PiS mogli liczyć, że i tym razem podział miejsc w prezydium rady będzie odzwierciedlał podział na trzy kluby jaki zachodzi w Radzie Miasta. Skoro z 4-osobowego klubu Platformy Obywatelskiej wywodzi się przewodniczący, to kierując się taką logiką 9-osobowy klub PiS powinien zachować własnego wiceprzewodniczącego. Szybko okazało się, że pogłoski o „wycięciu” PiS-u przez Rozwój Rzeszowa i PO tworzące koalicję wspierającą Tadeusza Ferenca są prawdziwe.

Dotychczasowy wiceprzewodniczący Waldemar Szumny z PiS tym razem zgłosił na to stanowisko kandydaturę szefa klubu tego ugrupowania Marcina Fijołka. Natomiast Tomasz Kamiński z Rozwoju Rzeszowa zgłosił kandydatury Konrada Fijołka oraz Wiesława Buża. W głosowaniu Marcin Fijołek otrzymał tylko 9 głosów własnego klubu. Konrada Fijołka poparło 17 radnych, a przeciw było 5, natomiast Wiesława Buża poparło 14 radnych, a 3 było przeciw.

Chociaż regulamin rady dopuszcza funkcjonowanie od 1 do 3 wiceprzewodniczących, radni wcześniej nie zgodzili się na zwiększenie ich liczby z 2 do 3. Taką liczbę ustalono na wniosek Tomasza Kamińskiego z Rozwoju Rzeszowa. Nikt nie był przeciw. Tym samym na razie zamyka to drogę przedstawicielom PiS do prezydium.

Wiesław Buż z Rozwoju Rzeszowa - szef SLD na Podkarpaciu - nowy wiceprzewodniczący Rady Miasta
Fot. Paweł Bialic

Wybory wiceprzewodniczących były wstępem do wyrugowania reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości wśród szefów poszczególnych komisji rady. W zakończonej właśnie kadencji PiS miał ich trzech: Roberta Kultysa na czele Komisji Gospodarki Przestrzennej, Jerzego Jęczmienionkę na czele Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi oraz Grzegorza Koryla jako przewodniczącego Komisji Regulaminowo – Statutowej.

W nowej kadencji będzie ponownie 13 komisji. Choć ze względów ustawowych powołano nową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, połączono w jedną dotychczasowe dwie: Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej oraz ds. Zrównoważonego Rozwoju.

- Chciałbym zaproponować pewne rozwiązanie ponieważ toczyły się tu kuluarowe rozmowy dotyczące wyborów przewodniczących komisji - zabrał głos Robert Kultys z PiS. - My chcielibyśmy jako dość duży klub, opozycyjny co prawda, ale duży, zaproponować państwu pewne rozwiązanie. Do tej pory czterech naszych doświadczonych członków funkcjonowało w ramach struktur naszej rady współtworząc jej obraz i prace. Chcieliśmy zaproponować, żeby utrzymać cztery osoby z naszej strony jako te osoby, które w sposób funkcyjny współpracują przy obrazie rady. Wielokrotnie tutaj padały na ostatnich sesjach głosy z prośbą o pomoc, żebyśmy jako radni pomogli w tej czy innej sprawie. Uważam, że jeśli Państwo realnie mówicie o jakiejś pomocy i współpracy to potraktujcie też nas poważnie przy wyborze komisji.

Kultys zaproponował, że radni PiS objęliby kierowanie 4 komisjami: współpracy z samorządami, petycji, przestrzenną, (przy czym radny zastrzegł, że jeśli są jakieś problemy z jego osobą, nie musi być jej szefem) oraz rewizyjną. Radny PiS zasugerował też likwidację tych komisji, które w minionej kadencji zbierały się bardzo rzadko.

Głosowania do jakich radni przystąpili zaraz po tym wystąpieniu nie pozostawiły żadnych złudzeń. PiS nie dostał przewodniczącego żadnej z komisji.

Na przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej PiS zgłosił Waldemara Kotulę. Przegrał on jednak z zgłoszonym przez Rozwój Rzeszowa Tomaszem Kamińskim. Z kolei zgłoszony przez PiS na przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Jerzy Jęczmienionka przegrał z reprezentantem PO Wiesławem Ziemińskim.

Podobnie było z wyborem szefa Komisji Rewizyjnej. Waldemar Szumny z PiS przegrał rywalizację z Waldemarem Wywrockim z Rozwoju Rzeszowa. W przypadku ostatniej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o obsadzenie szefostwa której zabiegał PiS było tak samo. Grzegorz Koryl przegrał z Tadeuszem Ożyło (Rozwój Rzeszowa).

Zarówno Ziemiński jak i Ożyło to nowi przedstawiciele mieszkańców w składzie Rady Miasta. Nie przeszkodziło to posiadającej większość proprezydenckiej koalicji wybrać ich na szefów komisji.

Radzie nie udało się wybrać szefów dwóch komisji. Chodzi o Komisję Regulaminowo-Statutową oraz Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju. Stanowiska te miały być oferowane przedstawicielom PiS. Ci jednak nie chcieli zostać zepchnięci do roli dekoracji, stąd zabiegi o objęcie szefostwa bardziej prestiżowych komisji.

Dla Prawa i Sprawiedliwości taki obrót sprawy oznacza demonstrację braku woli współpracy ze strony rządzącej koalicji.

Przewodniczącymi pozostałych komisji zostali: Komisja Ekonomiczno - Budżetowa - Maria Warchoł (RR); Komisja Edukacji - Mirosław Kwaśniak (RR); Komisja Gospodarki Komunalnej - Bogusław Sak (RR); Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych - Jolanta Kaźmierczak (PO); Komisja Kultury i Promocji - Witold Walawender (RR); Komisja Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Marcin Deręgowski (PO) i Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - Sławomir Gołąb (RR).

Red.

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec z PO i prezydent Tadeusz Ferenc
Fot. Paweł Bialic

Konrad Fijołek z Rozwoju Rzeszowa - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Fot. Paweł Bialic

Tomasz Kamiński z Rozwoju Rzeszowa - nowy przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej
Fot. Paweł Bialic

Marcin Fijołek i Robert Kultys z PiS oraz Andrzej Dec z PO
Fot. Paweł Bialic

Rozmowa koalicjantów po pierwszym, nieudanym głosowaniu nad wyborem przewodniczącego rady: Marcin Deręgowski z PO i Konrad Fijołek z Rozwoju Rzeszowa
Fot. Paweł Bialic

Mateusz Szpyrka - radny PiS, po raz pierwszy w Radzie Miasta
Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4