Bliżej do budowy nowego Sądu Okręgowego. Zamek Lubomirskich dla kultury?

KATEGORIA: POLITYKA / 9 września 2019

Fot. Karol Woliński

W poniedziałek doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie i zarazem przekazania obecnej siedziby czyli Zamku Lubomirskich pod zarząd władz Rzeszowa, tak aby można było przeznaczyć obiekt pod funkcje kulturalne. Pod listem podpisy złożyli prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie Marta Kuczma, oraz dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Elżbieta Pępiak.

Fot. Karol Woliński

- To historyczny dzień dla mieszkańców stolicy Podkarpacia jak i całego regionu. To piękne miasto jakim jest Rzeszów zyska nowy budynek, o co od dawna zabiegał prezydent Tadeusz Ferenc jak i mieszkańcy. Nowy budynek sądu to nowe miejsca pracy, nowe możliwości dla rozwoju Rzeszowa - powiedział wiceminister Marcin Warchoł, który mocno chwalił Rzeszów jako miasto innowacyjne i otwarte na rozwój. Warchoł startuje w zbliżających się wyborach do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego miejsca w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim.

Nowy budynek sądu według podpisanego porozumienia miałby znaleźć się na działce o powierzchni 1,09 ha przy ul. Dołowej, która już w 2016 została przeznaczona na budowę siedziby sądu decyzją Rady Miasta Rzeszowa. Nowa siedziba miałaby znaleźć się w okolicach obecnej siedziby Sądu Rejonowego. Podpisane porozumienie zawiera zapis mówiący o tym, że po budowie nowego budynku Sądu Okręgowego i zagospodarowaniu go, Zamek Lubomirskich przejdzie pod zarząd władz Rzeszowa. Zamek po przejęciu przez miasto miałby stać się centrum kulturalnym Rzeszowa.

Fot. Karol Woliński

- Jesteśmy w momencie, w którym powstanie również centrum kultury w Zamku Lubomirskich określanym perłą Podkarpacia. Rzeszów podobnie jak Łańcut będzie mógł chwalić się zamkiem jako obiektem kultury. Będzie to nowy bodziec dla rozwoju kultury i sztuki. Muzealnicy, ludzie kultury jak i firmy obsługujące to miejsce będą również miały szanse na rozwój. A więc innowacyjność i kultura w tym przypadku idzie ze sobą w parze - mówił wiceminister Warchoł, któremu za zaangażowanie w sprawę budowy nowego sądu w Rzeszowie dziękował prezydent Tadeusz Ferenc.

- Pan wiceminister był osobą, która najmocniej zabiegała o budowę nowej siedziby sądu i oddanie pod zarząd Zamku władzom miasta, za co jestem ogromnie wdzięczny - mówił Tadeusz Ferenc.

Fot. Karol Woliński

Jak zapowiedziano w poniedziałek w ratuszu, już niedługo powstanie Wojewódzka Rada Kultury, składająca się ze specjalistów z dziedziny kultury i sztuki, która wskaże kierunki działań związanych z przeznaczeniem zamku pod funkcje kulturalne. Dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa Katarzyna Pawlak opowiedziała o wstępnych pomysłach dotyczących tego co miałoby znaleźć się w zamku.

- Na dziedzińcu chcielibyśmy organizować koncerty, a także spektakle teatralne. Będzie to oczywiście miejsce dla instytucji kulturalnych, a więc dla Muzeum Okręgowego, które potrzebuje przestrzeni wystawowej, również Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Dobranocek, Teatr Muzyczny, którego zalążki już powstały w Rzeszowie czy teatr tańca, który mamy nadzieję, że w Rzeszowie się urodzi - mówiła Katarzyna Pawlak, która jak większość uczestników dzisiejszego podpisania listu intencyjnego wyraziła nadzieję, że szlaban dziedzińca Zamku Lubomirskich niedługo zostanie otwarty stale dla zwiedzających.

Fot. Karol Woliński

Pewne nadzieje z powierzchniami w Zamku Lubomirskich wiąże też Muzeum Diecezjalne, obecnie mieszczące się w podziemiach Kurii Diecezjalnej, stąd obecność na podpisaniu listu księży - przedstawicieli kurii.

Fot. Karol Woliński

Jak zapowiadają władze Rzeszowa oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, podpisanie listu intencyjnego ma rozpocząć proces budowy nowej siedziby sądu i w konsekwencji przejęcia zamku przez miasto. Nieznane są na razie koszty całej inwestycji, harmonogram czy podział w kosztach inwestycji. Wcześniej koszty budowy sądu szacowano na 50 mln zł. Miasto miało ze swojego budżetu dołożyć 10 mln zł. Jak zapowiedział wiceminister Marcin Warchoł, budowa sądu i stworzenie centrum kulturalnego w Zamku Lubomirskich to jego główny cel w przyszłej kadencji Sejmu.

Po podpisaniu listu intencyjnego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc wraz z wiceministrem Marcinem Warchołem udali się do Zamku Lubomirskich gdzie przez kilkadziesiąt minut zwiedzali zamkowe pomieszczenia oraz dziedziniec.

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Nazywany dziś powszechnie Zamkiem Lubomirskich budynek, został tak naprawdę wybudowany w latach 1902–1906 przez Austriaków na miejscu dawnego obronnego zamku Lubomirskich, który popadł w ruinę. Obiekt wybudowano od nowa na planie prostokątnym zbliżonym do historycznego obrysu. Mieścił się tu sąd i więzienie. Zakład karny opuścił budynek w 1981 r. Zamek był miejscem kaźni w czasach okupacji niemieckiej i okresie stalinizmu.

Wokul

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4