Małe i średnie firmy rząd wesprze kwotą 13 mld zł. Skorzystać może 45 branż

KATEGORIA: GOSPODARKA / 12 stycznia 2021

Waldemar Kotula, radny Rady Miasta Rzeszowa i Stanisław Kruczek, Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego
Fot. Karol Woliński

Na początku tego roku rząd zadecydował o nowelizacji zapisów Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, która stanowi jeden z głównych instrumentów pomocy dla firm, które niestety ucierpiały w związku z pandemią koronawirusa. Wprowadzone zmiany dotyczą realizacji ogłoszonej przez rząd w maju 2020 roku Tarczy Finansowej PFR oraz utworzenia jej kolejnej edycji, czyli Tarczy Finansowej PFR 2.0, w jej ramach do mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw może trafić pomoc w wysokości 13 mld zł. Szczegóły zmian i kwestii dotyczących pomocy polskim firmom w ramach tego wsparcia, we wtorek w Rzeszowie przedstawili politycy podkarpackich struktur Porozumienia Jarosława Gowina.

- Tą decyzją rząd w ramach wsparcia Tarczy PFR wspiera przedsiębiorców. Te dodatkowe środki są oczywiście wynikiem wielokrotnych konsultacji z przedsiębiorcami i środowiskami gospodarczymi. Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Gowin pracują intensywnie aby niwelować skutki pandemii - mówił Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego podkreślając, że wsparcie gospodarki narodowej w ramach wszystkich tarcz antykryzysowych wynosi już prawie 200 mld zł, z czego dla Podkarpacia przypadać będzie około 9 mld złotych.

Fot. Karol Woliński

Skorzystać może 45 branż

Wsparcie dla rodzimej gospodarki obejmie obecnie w ramach obu tarcz PFR 45 branż. Wśród nich znajdują się m.in. takie branże jak: hotelarska, turystyczna, gastronomiczna, ale także sportowa, kulturalna i rozrywkowa, czy reklamowa i wydawnicza. Jak podkreśla rzeszowski radny Waldemar Kotula, w związku z ostatnią nowelizacją realizacji tarczy kluczowe jest tu umorzenie całości środków otrzymanych już przez polskich przedsiębiorców, w celu wsparcia walki z poważnymi gospodarczymi skutkami pandemii.

- W pierwszej wersji tarczy na wsparcie mieliśmy 7,5 mld zł i co ważne w ramach nowelizacji podjęto decyzję o umorzeniu wszystkich wykorzystanych środków przez przedsiębiorców. W drugiej odsłonie tarczy mamy po 6,5 mld zł dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorców. Łącznie 13 mld zł może trafić do firm z 45 branż - podkreślał radny Waldemar Kotula.

Fot. Karol Woliński

Organem przyznającym pomoc i odpowiedzialnym za wdrożenie środków z Tarczy 2.0 jest Polski Fundusz Rozwoju. Pomoc może być udzielana od 15 stycznia 2021 r. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r.

Kto może otrzymać pomoc?

- Firmy zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce i spełniające następujące kryteria kwalifikowalności:

- muszą odnotować spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w porównaniu z okresem od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

- nie mają zaległości podatkowych i oraz w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku;

- prowadziły działalność gospodarczą zarówno na dzień 31 grudnia 2019 r., jak i na dzień stosowania środków (działalność gospodarcza prowadzona w obu powyższych terminach);

- te, które w dniu złożenia wniosku nie były w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji;

- przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP w CEIDG lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oraz mający rezydencję podatkową na terenie EOG; ponadto rzeczywisty beneficjent w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe przy zobowiązaniu do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej do EOG w ciągu dziewięciu miesięcy od daty przyznania pomocy w ramach środków.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw

1. Przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż PKD oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 000 000 EUR.

2. Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może uzyskać to 36 000 zł na pracownika.

3. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72000 zł na pracownika.

4. Zaliczka zwrotna będzie musiała zostać zwrócona, jeśli średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zostanie utrzymany.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

1. Przeznaczona dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 000 000 EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej 43 000 000 EUR.

2. Pomoc w formie zaliczek zwrotnych, które pokryją część niepokrytych kosztów stałych tych przedsiębiorstw, w przypadku których wybuch COVID-19 spowodował zawieszenie lub ograniczenie ich działalności.

3. Pomoc zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które odnotują spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

4. Pomoc do wysokości 70% niepokrytych kosztów stałych, ale nie więcej niż 3,5 mln zł na przedsiębiorstwo.

5. Kwota pomocy jest dodatkowo ograniczona do 72 000 zł na pracownika, jeżeli firma otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0. Maksymalna kwota pomocy z obu Tarcz nie może przekroczyć 144 000 zł na pracownika.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4