ZUS: Artyści na umowach cywilnoprawnych mogą wnioskować o świadczenie postojowe

KATEGORIA: GOSPODARKA / 25 stycznia 2021

Fot. Pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 15 stycznia wnioskować o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą m.in. twórcy, artyści oraz technicy wspomagający kulturę, czy wykonujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz, czy architektury krajobrazu, którzy wykonują umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z tarczą 6.0 prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostały osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z tego świadczenia mogą skorzystać twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów).

- Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii - Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Jakie warunki należy spełnić?

Osoba występująca z wnioskiem powinna spełniać następujące kryteria:

 wykonywać umowę cywilnoprawną, która została zawarta nie później niż do 15 grudnia 2020 r.

 przedmiot umowy musi być związany z działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury.

 przychód uzyskany z tej umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 2021 r. kwoty 15 506,79 zł).

 nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.). Co można zyskać?

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4