PGE Obrót rozszerza swoją ofertę o dodatkowe usługi z zakresu ubezpieczeń

KATEGORIA: GOSPODARKA / 31 sierpnia 2021

Fot. PGE Obrót

PGE Obrót, spółka z siedzibą w Rzeszowie zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii, wprowadza nową propozycję dla klientów. Oprócz popularnej pomocy fachowców otrzymują oni dodatkowo ubezpieczenie mienia, a także możliwość skorzystania z OC w życiu prywatnym.

Z oferty „Bezpiecznie z PGE" mogą skorzystać klienci, którzy już mają podpisaną umowę kompleksową z PGE. Obowiązuje ona w dwóch wariantach, w których wspólna jest preferencyjna cena za zużytą energię elektryczną, a także zapewniona pomoc fachowców. Nowy element stanowi ubezpieczenie ruchomości domowych, a w drugim wariancie także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

- Mamy świadomość, jak wiele gospodarstw domowych w Polsce ufa marce PGE i korzysta z naszych usług. Nie tylko to widzimy, ale przede wszystkim doceniamy tych Klientów przy budowaniu naszego portfolio produktowego. Wiemy, czego Klienci oczekują od sprzedawcy energii. Będziemy odpowiadać na te potrzeby kolejnymi ofertami, wraz z kolejnymi dodatkowymi usługami – mówi Grzegorz Butrym, dyrektor Departamentu Produktów i Rozwoju Biznesu PGE Obrót.

„Bezpiecznie z PGE" w zakresie usługi dodatkowej związanej z pomocą fachowców oraz ubezpieczeniem jest realizowana z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). Obok wsparcia takich ekspertów jak ślusarz, elektryk, hydraulik, szklarz, technik urządzeń grzewczych i gazowych czy też dekarz, klienci PGE Obrót mogą liczyć na ubezpieczenie, m.in. sprzętu elektronicznego, biżuterii, innych cennych przedmiotów, czy gotówki. W drugim wariancie, ubezpieczeniem OC objęte są również bliskie osoby klienta, a także np. prace wykonywane przez pomoc domową wobec osób trzecich.

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie oferty dostępnym na stronie gkpge.pl.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4