Mamy Podkarpacką Radę Przemysłu Przyszłości. Czym się zajmie? FOTO

KATEGORIA: GOSPODARKA / 21 września 2022

Fot. Podkarpackie Centrum Innowacji

Powołano Podkarpacką Regionalną Radę Platformy Przemysłu Przyszłości. Jej zadaniem będzie wsparcie transformacji cyfrowej firm z regionu. - Jestem przekonana, że funkcjonowanie Podkarpackiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości umożliwi płynne przejście od przemysłu tradycyjnego do przemysłu 4.0 - podkreśliła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która zasiądzie w prezydium fundacji. Rada zawiązała się w środę 21 września w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie.

Platforma Przemysłu Przyszłości

Platforma Przemysłu Przyszłości, to fundacja Skarbu Państwa powołana trzy lata temu. Jej celem jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. To m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych.

Jednym z elementów działalności Platformy Przemysłu Przyszłości są jej regionalne rady, w których zasiadają lokalni przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i politycy. W środę powołano Podkarpacką Regionalną Radę Platformy Przemysłu Przyszłości.

- Tworzymy trwałe i zorganizowane podmioty, które skupiają wszystkie najważniejsze podmioty i osoby, które grają największą rolę w rozwoju przemysłu 4.0 w regionie. Na posiedzeniach rady trwa wymiana informacji i opinii, rodzą się ciekawe pomysły, my te wypracowane idee przekazujemy na szczebel rządowy - mówił podczas oficjalnej inauguracji działalności rady Piotr Bober, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Podkarpacka Regionalna Rada Platformy Przemysłu Przyszłości swoim zakresem działania ma obejmować cały region. Jej działalność będzie podzielona na dwa obszary. Pierwszy dotyczy sfery merytorycznej – prowadzone będą szkolenia dla menedżerów, przygotowujące do działalności w ramach przemysłu 4.0, przeprowadzona zostanie również analiza rynku podkarpackiego, aby określić wszystkie trudności i wyzwania w modernizacji przemysłu.

Oprócz tego rada będzie prowadzić działalność operacyjną, w ramach której przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie w ocenie ich działalności w kontekście transformacji cyfrowej od strony organizacyjnej, procesowej i technologicznej. Do tego dochodzi nawigator finansowy – to rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł poznać informacje dotyczące możliwości sfinansowania modernizacji jego działalności w postaci pożyczki, ulgi, bonu czy funduszu.

Wojewoda: mamy duże ambicje

W prezydium rady zasiądzie m.in. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreślała, że Podkarpacie od 20 lat rozwija się w wielu obszarach, a działalność Podkarpackiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości tylko wspomoże ten proces.

- Rada da duży impuls rozwojowy dla naszego rozwoju, dzięki współpracy różnych środowisk. Mamy duże ambicje, chcemy być liderami tej części Polski, ale patrząc na wiele sukcesów jakie nasz region osiągnął, także na poziomie ogólnokrajowym - powiedziała Ewa Leniart dodając, że dla Podkarpacia, które sąsiaduje z objętym wojną terytorium Ukrainy jest dużym wyzwaniem, ale też bodźcem do tego by intensyfikować rozwój rodzimego przemysłu.

W prezydium znajdzie się również marszałek województwa Władysław Ortyl. W dniu powołania PRRPP reprezentowała go wicemarszałek Ewa Draus.

- Cyfryzacja jest bardzo ważnym procesem, który będziemy wspólnie wdrażać, aby nasz przemysł jeszcze bardziej dynamicznie się rozwijał. Nasze województwo ma potencjał w tej materii, takie procesy trwają już od dłuższego czasu - zaznaczyła Ewa Draus.

W skład Podkarpackiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości weszli:

• Dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki;

• Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego;

• Zbigniew Leniowski, prezes Zarządu PGNiG Technologie;

• Krzysztof Jarosz, prezes Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej;

• Jacek Kubrak, prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji;

• Mariusz Bednarz, prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.;

• Lidia Cieślak, prezes Zarządu ArtGos S.A.;

• Antonii Tydryn, prezes Zarządu Owocowe Smaki Sp. z o.o.;

• Jakub Kocój, prezes Zarządu Cadway-Automotive;

• Mateusz Kutrzeba, członek Zarządu Siarkopol Sp. z o.o.;

• Oliwier Koszowski, wiceprezes Zarządu PGNiG Technologie S.A.;

• Daniel Dereniowski, prezes Zarządu HugeTech Sp. z o.o.;

• Wiesław Woźny, Milwes Automatyka Przemysłowa;

• Łukasz Ziarko, dyrektor zarządzający Ciarko S. z o.o.;

• Dr inż. Mateusz Kaczmarski, rektor Uczelni Państwowej w Sanoku;

• Bartłomiej Rychter, prawny pełnomocnik TechUP;

• Łukasz Bonarek, dyrektor zarządzający PCI ProtoLab;

• Waldemar Kotula, prezes Zarządu StocktakingBox Sp. z o.o.;

• Marek Ostafil, European Digital Innovation Hub IoT/Smart City;

• Agnieszka Łasut, prezes Polskiego Klastra IoT&AI SINOTAIC.

Wokul

Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4