Podkarpacie bliżej kosmosu. Marszałek Ortyl w zarządzie sieci NEREUS

KATEGORIA: GOSPODARKA / 15 maja 2019

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Po upływie zaledwie dwóch lat od przystąpienia naszego regionu do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne, podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w Brukseli 14 maja, marszałek Władysław Ortyl został wybrany do Zarządu NEREUSa.

NEREUS to sieć regionów, zrzeszona w celu skuteczniejszej eksploatacji technologii kosmicznych. Stowarzyszenie działa od 12 lat, skupiając 26 regionów z dziewięciu europejskich krajów.

Województwo podkarpackie przystąpiło do Europejskiej Sieci Kosmicznej w 2017 roku podczas odbywającego się w G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce Aerospace & Defense Meetings Central Europe – Rzeszów.

Dzięki przystąpieniu do sieci NEREUS, województwo podkarpackie zyskało realny wpływ na rozwój europejskich programów kosmicznych, sprawowanie nadzoru nad programami współpracy międzynarodowej, realizowanymi w ramach stowarzyszenia, wykorzystanie usług kosmicznych na obszarze wszystkich regionów europejskich, wspieranie lepszej promocji kosmicznego wymiaru Europy w globalnej gospodarce oraz zwiększenie udziału obywateli w tworzeniu polityki europejskiej i rozwijaniu rynków usług kosmicznych.

Członkostwo w NEREUS od początku zobowiązuje województwo podkarpackie do aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia, polegających m.in. na gromadzeniu informacji na temat dostępnych źródeł finansowania, w celu umożliwienia wdrażania projektów dotyczących technologii kosmicznych, organizowaniu zjazdów, seminariów studyjnych i działań edukacyjnych, propagowaniu potencjału i korzyści, wynikających z aplikacji związanych z produktami satelitarnymi i kosmicznymi, nadzorowaniu i aktualizacji badań naukowych oraz planów w celu rozpowszechniania wiedzy na temat technologii satelitarnych.

Eksperci z regionów zrzeszonych w sieci NEREUS w trakcie Walnego Zgromadzenia zaprezentowali swoje doświadczenia oraz dobre praktyki. Prezentację z zakresu ESA-BIC (koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów przedsiębiorczości) w imieniu województwa podkarpackiego, wygłosił dyrektor Terenowego Oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej w Rzeszowie, dr Michał Marchewka.

Red.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4