Po majówce wracają opłaty za parking w strefie. Będą też nowe wyższe stawki

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 24 kwietnia 2020

Ulica Jagiellońska, która znajduje się w obrębie strefy płatnego parkowania w czasach koronawirusa
Fot. Paweł Bialic

Podczas zbliżającej się sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się we wtorek 28 kwietnia, radni będą procedować projekt uchwały przywracający pobieranie opłat za parkowanie w obrębie rzeszowskiej strefy płatnego parkowania. Płatność za postój w strefie została zawieszona 17 marca do odwołania w związku z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami w przemieszaniu się z powodu pandemii koronawirusa. Miało to ułatwić życie mieszkańcom chcącym skorzystać z poruszania się samochodem zamiast komunikacji miejskiej, gdzie ryzyko zarażenia koronawirusem jest większe. Oprócz tego eliminowało to również konieczność obsługi parkomatów, co miało zminimalizować zagrożenie rozsiewania się wirusa.

Teraz, jak twierdzą władze Rzeszowa, w związku z rozpoczęciem procesu stopniowego znoszenia ograniczeń w przemieszczaniu się oraz funkcjonowaniu życia publicznego, opłaty za strefę zostaną wznowione. Innym czynnikiem motywującym władze Rzeszowa do przywrócenia płatności za parkowanie mają być liczne skargi mieszkańców centrum miasta na brak miejsc parkingowych.

Jeżeli Rada Miasta Rzeszowa przyjmie projekt uchwały, który zatwierdza zarządzenie prezydenta Tadeusza Ferenca, opłaty wrócą 4 maja. Co ważne, od tego momentu zgodnie z wcześniejszymi planami, będzie obowiązywał również nowy cennik za korzystanie ze strefy uchwalony przez Radę Miasta w lutym tego roku.

Podstawowe opłaty będą wyższe o 50 gr. Wzrosną one w sposób następujący:

W podstrefie „I” niebieskiej (ścisłe centrum) za pierwszą godzinę zapłacimy 2,50 zł, za drugą godzinę 3 zł, za trzecią godzinę 3,60 zł natomiast za czwartą i każdą kolejną 2,50 zł. Z kolei w podstrefie „II” pomarańczowej (ulice przyległe do centrum) za każdą kolejną godzinę przyjdzie nam zapłacić 2 zł.

Przypomnijmy, że od października tego roku strefą płatnego parkowania mają zostać objęte dwa kolejne obszary. Chodzi o osiedle gen. Grota-Roweckiego (podstrefa czerwona), gdzie opłaty mają być takie same jak w strefie pomarańczowej oraz osiedle 1000-lecia (strefa zielona), tam z kolei opłaty będą takie same jak w strefie niebieskiej. Aktualnie miasto jest na etapie rozstrzygania przetargu dotyczącego zamówienia oraz uruchomienia systemu naliczania opłat w nowych podstrefach wraz z parkomatami.

Do zmian dojdzie również w opłatach za miesięczny abonament w strefie. Według projektu uchwały, przegłosowanej w lutym przez radnych, abonament za parkowanie tylko w podstrefie niebieskiej wyniesie 250 zł (125 zł dla hybryd). Pozostałe podstrefy – pomarańczowa, czerwona i zielona będą miały taką samą opłatę abonamentową – 150 zł miesięcznie (75 zł dla hybryd).

Oprócz tego wzrosną również opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie. Z 20 zł do 30 zł wzrośnie opłata dodatkowa jeżeli zostanie uiszczona w dniu sporządzenia wezwania o nieopłaconym postoju. Z 30 do 40 zł wzrośnie taka opłata jeżeli zostanie uiszczona w terminie do 7 dni od momentu niezapłacenia za postój w strefie. Zmianie nie ulegnie opłata dodatkowa zapłacona po terminie 7 dni od momentu braku płatności za parking w strefie i wyniesie ona 50 zł.

Wokul

#zostanwdomu jeżeli tylko masz taką możliwość

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4