Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów. Jak uzyskać uprawnienia?

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 28 września 2018

Fot. Paweł Bialic

Uchwała o darmowych przejazdach komunikacją miejską dla dzieci i uczniów wejdzie w życie 10 października. Jakie kroki trzeba podjąć, by uzyskać uprawnienia dla swojego dziecka?

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje jak wyglądać będzie cała procedura. Podstawowym warunkiem jest wyrobienie Rzeszowskiej Karty Miejskiej (RKM), oczywiście jeśli dotąd uczeń jej nie posiada. To właśnie w RKM zapisane będzie uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Krok 1

Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu karty;

ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

RKM można odebrać w dowolnym POP.

Krok 2

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna oraz:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną; – za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Krok 3

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.

– ul. Lisa-Kuli 20, ul. Grottgera 22, ul. Targowa 1

od poniedziałku do piątku 7:00 – 19:30

soboty 8:00 – 14:30

niedziele nieczynne

- Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20, C.H. Plaza Rzeszów al. Rejtana 65

od poniedziałku do soboty 10:00 – 17:30

niedziele nieczynne

- ul. Trembeckiego 3

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:00

soboty i niedziele nieczynne

Krok 4

Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres od 1 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku reklamacyjnego. Wniosek reklamacyjny dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP począwszy od dnia 2 października do dnia 30 listopada br.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4