Na drogach krajowych rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu 2020

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 23 stycznia 2020

Fot. GDDKiA

Czwartek, 23 stycznia jest pierwszym dniem Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR) na drogach krajowych całego kraju.

- Na Podkarpaciu pomiary dokonywane są z wykorzystaniem kamer wideo w 114 punktach. W ciągu całego roku przeprowadzonych zostanie 9 pomiarów dziennych (6 dni w godz. 6.00-22.00) i 6 nocnych (6 nocy w godz. 22.00-6.00) – informuje Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pomiar wykonywany jest metodą wideorejestracji, w warunkach terenowych jako zapis wideo z późniejszym zliczaniem pojazdów na odpowiednim formularzu pomiarowym. W województwie podkarpackim badanie tą metodą realizowane jest w 114 punktach, na wyznaczonych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych oraz drogach krajowych.

Pomiary wykonywane są w oparciu o organizacyjny wykaz odcinków pomiarowych GPR 2020.

- Wyniki pomiarów generalnych stanowią podstawę wszelkich działań o charakterze planistycznym, projektowym i strategicznym w odniesieniu do sieci drogowej. Wykorzystywane są również w pracach związanych z zarządzaniem ruchem, analizach środowiskowych, ekonomicznych oraz przy tworzeniu statystyk - wyjaśnia Joanna Rarus.

Konieczność przeprowadzania pomiarów ruchu drogowego na sieci dróg krajowych wynika z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. z późn. zm. oraz Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie okresowego pomiaru ruchu w 2020 r. na drogach krajowych.

Pomiary generalne prowadzone są na drogach krajowych cyklicznie od roku 1965, w okresach 5-letnich i dostarczają najważniejszych informacji o ruchu drogowym. Ostatni tego typu pomiar odbył się w 2015 roku, a kolejny realizowany jest w tym roku. Podobnie jak wszystkie generalne pomiary od roku 2000, zostanie on wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych (w tym także na odcinkach koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Podstawowe kategorie pojazdów, które będą rejestrowane w GPR 2020:

· Motocykle

· Samochody osobowe

· Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)

· Samochody ciężarowe bez przyczep

· Samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami

· Autobusy

· Ciągniki rolnicze

· Rowery

Kalendarz przeprowadzenia GPR 2020 na drogach krajowych
Fot. GDDKiA

Doświadczenia GDDKiA w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i pozwala na dokumentację całego pomiaru, a często jest bardziej korzystna cenowo od pomiarów ręcznych lub automatycznych. Dlatego też tegoroczny pomiar przeprowadzany jest głównie z wykorzystaniem kamer wideo.

TUTAJ można zapoznać się wyniki poprzednich GPR.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4