Poczuj nadmorski klimat w Rzeszowie. W niedzielę zaprasza Kwadrat Kultury

KATEGORIA: KULTURA / 9 sierpnia 2020

Fot. Materiał organizatorów

W niedzielę 9 sierpnia będzie można poczuć nadmorski klimat nie opuszczając Rzeszowa! To wszystko za sprawą wydarzenia, które odbędzie się w Kwadracie Kultury, podczas którego wybrzmią żeglarskie pieśni w wykonaniu członków zespołu „Klang”. Ich „specjalnością” są polskie pieśni marynistyczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Do przyjścia zachęcamy także wszystkich, którzy chcą posłuchać żeglarskich opowieści Sławka Gołąba i Macieja Nabożnego. Będą mówić o kajakowej wyprawie na San, przygodach, przyrodzie i obserwacjach obecnego stanu zagospodarowania rzeki na całym odcinku województwa podkarpackiego.

Impreza odbędzie się na Kwadracie Kultury przy rzeszowskiej zaporze, w narożu ul. Podwisłocze 1A i al. Powstańców Warszawy. Wstęp jest wolny.

Program imprezy:

18.00 – 19.00 – O kajakowej wyprawie na San, przygodach i przyrodzie – opowiada Sławek Gołąb i Maciej Nabożny

19.00 – 21.00 – Koncert szantowy z zespołem KLANG

KLANG – o zespole

Są fenomenem na rynku szantowym. Śpiewają a capella, co niezwykle ich wyróżnia. Przywrócili do życia słynne polskie przedwojenne pieśni morskie. Klang tworzy sześciu muzyków: Przemysław Burek, Grzegorz Mazur, Paweł Delikat, Sławomir Gołąb, Łukasz Skowroński i Mirosław Szpyrka. Zespół ma także specjalny program żeglarski dla dzieci.

WAŻNE INFORMACJE:

Na terenie Kwadratu Kultury należy przestrzegać poniższych zasad:

• zachowujemy odpowiedni odstęp od innych ludzi (min. 1,5 m)

• korzystamy z miejsc wyznaczonych przez Organizatora

• zasłaniamy usta i nos przy pomocy maseczek, materiału chust itp.

• korzystamy ze środków dezynfekcji zapewnionych przez Organizatora

• zachowujemy czystość

• nie spożywamy alkoholu i innych substancji odurzających

• nie palimy tytoniu i innych substancji (w tym e-papierosów)

• przestrzegamy zwyczajowych zasad współżycia społecznego

• szanujemy i dbamy o wyposażenie Kwadratu Kultury

• wszelkie zauważone uszkodzenia wyposażenia i sprzętów Kwadratu Kultury niezwłocznie zgłaszamy Organizatorowi

Na terenie Kwadratu Kultury nie ma obsługi gastronomicznej. Prowiant należy zapewnić we własnym zakresie oraz posprzątać po sobie.

Kam.

Fot. Materiał organizatorów

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4