W Głogowie Młp. powstaje mural upamiętniający Grupę Aleksandra Ładosia

KATEGORIA: KULTURA / 11 września 2021

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

W Głogowie Małopolskim w poczekalni Centrum Przesiadkowego powstaje mural upamiętniający Grupę Aleksandra Ładosia. Chodzi o dyplomatów polskiego poselstwa, którzy w latach 1940 -1943 w Stolicy Szwajcarii Bernie pomogli wystawić około 10 tysięcy fałszywych paszportów Paragwaju, Hondurasu czy Haiti dla polskich Żydów, ratując ich tym samym przed śmiercią z rąk Niemców. Szefem poselstwa był Aleksander Ładoś, którego ojciec Jan pochodził i mieszkał w Głogowie Młp.

- Malowidło ścienne powstało z inicjatywy burmistrza Pawła Baja - podkreślają przedstawiciele gminy Głogów Młp.

Malowidło ścienne pt. „Szansa” jest kompozycją złożoną z postaci i miejsc związanych z historią ratowania Żydów w okresie II wojny światowej. Po lewej stronie przedstawione jest miasto Berno, po prawej niemiecki obóz zagłady Auschwitz. Miejsca łączą postaci członków grupy Ładosia: od góry - Aleksander Ładoś, w drugim rzędzie od lewej - Stefan Ryniewicz Abracham Silberschein, w dolnym rzędzie od lewej - Konstanty Rokicki, Chaim Eiss i Juliusz Kühl. Paszporty, które wystawiają zmieniają się w ptaki, co stanowi metaforę wolności i wyzwolenia.

- Kolorystyka będzie utrzymana w kolorze sepii, co wskazuje na historyczny charakter wydarzeń - zaznacza Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Umowę na wykonanie muralu gmina podpisała z firmą WALLART Tomasz Śmieszkoł z Warszawy, specjalizującą się w wykonywaniu malowideł reklamowych i artystycznych. Wykonawcą muralu jest artystka w Krakowa - Swietłana Ulka.

Red.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4