„Henryk Sienkiewicz w obrazkach” – wyjątkowe spotkanie w WiMBP

KATEGORIA: KULTURA / 28 listopada 2019

Wojciech Birek
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na spotkanie z Wojciechem Birkiem - autorem książki „Henryk Sienkiewicz w obrazkach. Rysunki Henryka Sienkiewicza i obrazkowe adaptacje jego powieści” z udziałem wydawcy książki - Michała Traczyka z Instytutu Kultury Popularnej.

Wydarzenie odbędzie się w piątek 29 listopada o godz. 17.00 w budynku głównym WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 13. Będzie możliwość zakupu książki wraz z rysunkową dedykacją autora. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa wybranych obrazkowych adaptacji dzieł Henryka Sienkiewicza z całego świata. Wstęp jest wolny.

Wojciech Birek (ur. w 1961 r. w Rzeszowie) to badacz, tłumacz i twórca komiksów. Od 1995 r. jest nauczycielem akademickim na polonistyce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na swoim koncie ma publikacje związane ze światem komiksu, również sam jest autorem kilku z nich, m. in.: „Miasto trędowatych” (1992), „Naznaczony Mrokiem” (1995). Wojciech Birek jest także autorem nieukończonej próby komiksowej adaptacji „Ogniem i mieczem” (1998). Współpracuje z festiwalami komiksu w Łodzi i Warszawie.

Kilka słów na temat publikacji, o której będzie mowa podczas wydarzenia:

„Książka „Henryk Sienkiewicz w obrazkach” składa się z dwóch sienkiewiczowskich studiów ikonologicznych, wypełniających mniej dotąd zbadane obszary związane z twórczością autora „Quo vadis. Rysunki Henryka Sienkiewicza”. To próba uporządkowania i omówienia twórczej aktywności pisarza, jaką była uprawiana przez całe jego życie działalność rysownicza. Wykonywane na swój użytek, w celach towarzyskich i stanowiące integralny element osobistej korespondencji rysunki, szkice oraz karykatury własne, przyjaciół i obcych ludzi zachowały się tylko częściowo, w postaci rozproszonych dokumentów, przechowywanych w prywatnych archiwach i zbiorach muzealnych. W studium „Obrazkowe adaptacje dzieł Henryka Sienkiewicza - próba analizy zbiorczej” znalazło się omówienie niemal dziewięćdziesięciu komiksowych i parakomiksowych adaptacji utworów pisarza, powstałych na całym świecie w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat. Tak duża liczba rozpoznanych dotąd adaptacji obrazkowych czyni z Henryka Sienkiewicza najczęściej przekładanego na formy narracji graficznej polskiego pisarza. Zawarte w książce informacje i spostrzeżenia są owocem niezwykle intensywnej pracy badawczej autora. Oba zagadnienia rozrosły się w toku poszukiwań archiwalnych i analiz, by przybrać formę obszernej i bogato ilustrowanej, czasami unikalnymi materiałami, publikacji.” - tekst z okładki książki Wojciecha Birka „Henryk Sienkiewicz w obrazkach”.

Kam.

Fot. WiMBP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4