Znaczenie wojny polsko-bolszewickiej dla regionu. Prelekcja w Rzeszowie

KATEGORIA: HISTORIA / 18 lipca 2020

Fot. Materiały prasowe

„Wojna polsko-bolszewicka i jej znaczenie dla Podkarpacia” – to tytuł prelekcji, którą zaplanowano w niedzielę w Rzeszowie. Seminarium naukowe na temat wysiłków mobilizujących Polaków w czasie wojny polsko-bolszewickiej, to część projektu „Polacy w służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r.”, koordynowanego przez Fundację Służba Niepodległej.

Projekt to szereg wydarzeń łączących formę interdyscyplinarnego konkursu wiedzy historycznej i artystycznych form wyrazu, wzbogacony cyklem seminariów prezentujących wydarzenia związane z obroną niepodległości, w szczególności z Bitwą Warszawską 1920 r. w jej 100. rocznicę.

- Różnorodne pod względem formy wydarzenia objęte projektem, będą miały również charakter lokalny, promujący wątki regionalne w wojnie w obronie niepodległości, a także będą angażować osoby z różnych grup wiekowych oraz różnych miejscowości - w formie czynnej oraz biernej. Tytuł projektu nawiązuje do wielkiego wysiłku Polaków, którzy stanęli w służbie Niepodległej i skutecznie obronili suwerenność Polski oraz Europę Zachodnią przed falą komunizmu z bolszewickiej Rosji, a tym samym będzie to promocja bohaterskich i patriotycznych postaw - zapowiada Adam Poręba, wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej.

Niedzielne seminarium (19 lipca) odbędzie się w Rzeszowie o godzinie 15.00 w Grein Hotel (al. Rejtana). Wspomnianą prelekcję pod tytułem „Wojna polsko-bolszewicka i jej znaczenie dla Podkarpacia” wygłosi mgr Tomasz Sumara.

Koncepcja projektu opiera się także na dokonaniu selekcji i wybraniu oraz obróbce graficznej kilkunastu plakatów powstałych w latach 1919 – 1920 oraz ich prezentacji w dużym formacie (np. A3) w formie ulicznej. Koncepcja poza prezentowaniem historycznych treści oraz dawnych form wyrazu, które dały początek polskiej szkole plakatu stanowi graficzne dopełnienie treści seminariów.

- Pragniemy zwrócić uwagę uczestników seminariów na kwestię mobilizacji społeczeństwa polskiego różnych warstw społecznych w obronie niepodległości (wątki skierowane i prezentujące chłopów, robotników, żołnierzy), a także dotykające specyfiki o charakterze lokalnym i regionalnym w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. - dodaje Adam Poręba.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Służba Niepodległej która powstała, aby działać na rzecz idei sprawnego i suwerennego państwa oraz wolnego społeczeństwa, promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej historii dającej nam liczne powody do dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej.

- Dążymy do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym, społecznym i prywatnym. Nasze zaplecze kadrowe wywodzi się z patriotycznego, wolnościowego i propaństwowego trzeciego sektora - przekonuje wiceprezes Fundacji.

Fundacja posiada sieć klubów (oddziałów) w wielu miastach Polski, m.in. w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Trójmieście, a także klub w Wilnie. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, działalność w zakresie upamiętniania historii, działalność na rzecz federalizacji sektora, działalność w wymiarze partycypacyjnym, a także działalność w wielu innych obszarach. Część z tych działań ma charakter ciągły, część cykliczny, niektóre przybierają formę projektów.

- Nasza działalność adresowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, ale z wielu naszych działań korzystać mogli wszyscy chętni, z uwagi na otwarty charakter wielu projektów. Zrealizowaliśmy i realizujemy liczne projekty, akcje i wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim - wyjaśnia Adam Poręba.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4