W Rzeszowie odbyła się debata pokoleniowa na temat roli „Solidarności”

KATEGORIA: HISTORIA / 31 sierpnia 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

„O Solidarności, która zmieniła bieg historii” - to temat debaty pokoleniowej, która odbyła się w środę, 31 sierpnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w związku z obchodami Dnia Solidarności i Wolności.

- Polski Sierpień i powołanie wolnych związków zawodowych dały początek wielkim zmianom, przyniosły wyzwolenie spod jarzma totalitaryzmu i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Idea rodzącej się „Solidarności” porywała miliony ludzi, którzy sprzeciwili się panującemu reżimowi komunistycznemu. Przemiany jakie dokonały się za sprawą utworzonej w sierpniu 1980 r. „Solidarności” i ludzi, którzy doprowadzili do jej powstania, całkowicie zmieniły naszą Ojczyznę - przypominają organizatorzy debaty.

O historycznej roli „Solidarności” w obaleniu systemu komunistycznego przypomina Dzień Solidarności i Wolności, obchodzony 31 sierpnia na pamiątkę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku w 1980 r. W 42. rocznicę tego wydarzenia w Rzeszowie odbyła się debata pokoleniowa pt. „O Solidarności, która zmieniła bieg historii”. Wydarzenie zostało przygotowane przez wojewodę podkarpackiego i Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”. Moderatorem debaty był dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie.

– Bardzo ważne jest to, aby młodzi ludzie czuli, rozumieli, czym była „Solidarność”, dlaczego jest to ruch, który zmienił bieg historii. Jeżeli będą mieć tę wiedzę, to będą w stanie docenić wolność i niepodległość swojego państwa. Nic nie buduje ludzkiej świadomości bardziej, niż kontakt ze świadkiem. Jeśli chcemy, by wiedza o pewnych procesach docierała do kolejnych pokoleń, to to zetknięcie z doświadczeniem działaczy, świadków jest niezwykle potrzebne – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, otwierając spotkanie.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Rolę dyskusji, której celem jest wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy członkami Solidarności, osobami represjonowanymi, świadkami historii a młodymi ludźmi podkreśliła zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Bogumiła Stec-Świderska.

– Perspektywa młodych ludzi jest zupełnie inna niż nasza i myślę, że to jest wspólna wartość tej debaty – powiedziała Bogumiła Stec-Świderska.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział: członkowie „Solidarności”, działacze opozycji demokratycznej oraz przedstawiciele młodego pokolenia – przedstawiciele Koła Naukowego Powszechnej Historii Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się m. in. podkarpaccy parlamentarzyści Piotr Babinetz, Andrzej Szlachta, Adam Śnieżek, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przedstawiciele służb mundurowych oraz rządowej administracji zespolonej.

***

Dzień Solidarności i Wolności to święto państwowe obchodzone 31 sierpnia na pamiątkę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku w 1980 r.

Ustanawiając Dzień Solidarności i Wolności ustawą z 2005 r., Sejm postanowił uhonorować wysiłek ludzi, którzy żyli w niesuwerennym państwie i byli uciemiężeni przez opresyjną władzę, ale pozostali wierni idei niepodległej Polski i walczyli o przywrócenie praw obywatelskich i pracowniczych. Święto jest też wyrazem hołdu dla wszystkich, którzy przyczynili się do zwycięstwa „Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodległości po latach komunizmu.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4