Poradnia dla ozdrowieńców z COVID-19 w Rzeszowie. Jest pierwsza w Polsce

KATEGORIA: ZDROWIE / 2 lipca 2020

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

- Uruchamiając tę poradnię dajemy mieszkańcom Podkarpacia, którzy przeszli i zakończyli chorobę Covid 19, szansę by mogli jak najszybciej wrócić do pełni zdrowia i normalnego życia - powiedział marszałek Władysław Ortyl w czasie oficjalnego otwarcia poradni leczenia powikłań SARS-CoV-2 w Rzeszowie.

Od środy poradnia ta funkcjonuje w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, w ramach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. To pierwsza w Polsce i innowacyjna nawet w skali Europy wysokospecjalistyczna poradnia dla ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały z choroby wywołanej przez koronawirusa. Będą w niej przechodzić regularne badania, a w razie powikłań zostaną skierowani do specjalistów.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

- Na Podkarpaciu mamy zarejestrowanych 669 chorych zarażonych koronawirusem. Z tego 382 osoby wyzdrowiały. To miejsce jest dla wszystkich ozdrowiałych pacjentów, którzy przeszli chorobę. To poradnia specjalistyczna dla tych, którzy byli leczeni w szpitalu oraz tych, którzy przebywali na kwarantannie. Służmy wysokospecjalistycznym sprzętem oraz lekarzami z bardzo wysokimi kwalifikacjami. Tu ozdrowieńcy mogą znaleźć pomoc – mówił p.o dyrektora szpitala Marek Wiater.

- Otwierana dziś poradnia to część ogromnego projektu. W szpitalu płucnym realizujemy dużą inwestycję o wartości ponad 30 mln złotych. Do tego dokładamy nasz najnowszy duży projekt inwestycyjny, wart kolejne 30 mln złotych, aby stworzyć warunki dla lepszej opieki nad chorymi, którzy przeszli koronawirusa i z tego powodu mogą borykać się z różnymi problemami zdrowotnymi – mówił na spotkaniu przy specjalistycznym wojewódzkim ośrodku pulmonologicznym marszałek Władysław Ortyl. - Nasz projekt poza wymiarem inwestycji ma także wymiar badawczo-epidemiologiczny.

O zainteresowaniu ze strony pacjentów mówił dr n. med Wojciech Kądziołka, ordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1.

- Przyjęliśmy już 30 pacjentów, którzy byli leczeni w szpitali jednoimiennym w Łańcucie, lub którzy przebywali na kwarantannie i występują u nich w płucach zjawiska niekorzystne. Zgłaszają się do nas z objawami duszności, niewydolności oddechowej. Musimy to monitorować i jeżeli tylko potrzeba wdrażać leczenie, choć oczywiście leku jeszcze nie mamy. Te leki., którymi dysponujemy mają złagodzić przebieg choroby. Dostęp pacjentów do poradni będzie pomocą i dla nich i dla nas, bo my także nauczymy się jak leczyć te przypadki – podkreślał dr n.med. Wojciech Kądziołka.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Powstanie tej poradni jest pierwszym widocznym efektem działań podjętych z inicjatywy marszałka Władysław Ortyla. W połowie maja podpisany został list intencyjny, inaugurujący działania poświęcone realizacji „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”. Sygnatariuszami dokumentu byli marszałek Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, i Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor. Instytucje te tworzą komitet sterujący programem. Swój podpis pod listem intencyjnym złożył także rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek, bo to właśnie uczelnia wraz z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina będą koordynować program.

W ramach programu realizowany jest duży projekt inwestycyjny. Jego liderem jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Dzięki projektowi możliwy będzie zakup sprzętu medycznego oraz inwestycje, zaplanowane tak, aby profil specjalistycznego wojewódzkiego ośrodka pulmonologicznego ukierunkować silniej na leczenie powikłań po przebyciu choroby COVID-19. Nowopowstała poradnia leczenia powikłań SARS-CoV-2 O jest pierwszym elementem tego działania.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

- COVID-19 jest chorobą nową, jej przebieg kliniczny jest dopiero przedmiotem obserwacji i analiz, jednakże z już dostępnych doniesień wynika, że tzw. „ozdrowieńcy”, czyli osoby, które pomyślnie zakończyły okres przebiegu choroby potwierdzony negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa w organizmie, w efekcie przebytych stanów zapalnych doświadczają licznych, bardzo poważnych uszczerbków na zdrowiu, powikłań oraz nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu np. płuc. Chcemy by nasze działania pomogły zawalczyć o pełne zdrowie – zauważył marszałek Władysław Ortyl.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

- Przed kilku laty zaczęliśmy w szpitalu inwestycję, teraz okazuje się, że byliśmy bardzo przewidujący, bo to właśnie w strukturze tego nowowybudowanego obiektu, który ma zostać oddany jeszcze w tym roku, ruszy całość działań dla ozdrowieńców – zaznaczył członek zarządu Stanisław Kruczek.

W czasie konferencji prasowej sygnalizującej mieszkańcom otwarcie poradni podkreślano innowacyjny charakter programu.

- To pierwsza w kraju przychodnia dedykowana osobom, które przeszły COVID-19. Prowadzenie osób, które przeszły chorobę przez ścieżkę rehabilitacji pozwala z jednej strony pomóc ozdrowieńcom, z drugiej strony zdobyć wiedzę, czy nabyli oni odporność, na jak długi czas, jakie są skutki choroby. To jednocześnie troskliwa opieka, która jest przedłużeniem leczenia z COVID-19 oraz nowatorskie badania, które dadzą wiedzę na temat tego, jakie skutki wywołuje ta nowa choroba. Cieszymy się, że zarząd i samorząd województwa wspierają finansowo działania na rzecz osób, które COVID 19 przeszły. Wszystkim którzy znajdą tu opiekę życzę, aby skutki choroby nie były nieodwracalne i aby dzięki pomocy mogli oni funkcjonować w takim samym zakresie, jak przed chorobą – podkreślała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Założeniem „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim” jest opracowanie oraz wdrożenie komplementarnych projektów, działań i przedsięwzięć, które wesprą powrót rekonwalescentów do życia społecznego, zwłaszcza na rynek pracy. Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu stanu ich zdrowia, kompleksowemu leczeniu oraz rehabilitacji. Projekty w ramach programu będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, ze środków przyszłej perspektywy finansowej UE, z budżetu państwa, budżetu województwa podkarpackiego, NFZ i innych źródeł. Wartość projektu inwestycyjnego to około 30 mln złotych.

Drugim elementem programu przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie projekt badawczo–epidemiologiczny. Jego komponentami będą badania epidemiologiczne, obserwacja pacjentów, stworzenie rejestru, banku próbek materiału biologicznego oraz bankowanie osocza. Częścią działania będzie także opieka psychologiczna oraz szkolenia personelu medycznego. Koordynatorem projektów będzie Uniwersytet Rzeszowski, a partnerami Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, a także Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Koordynacją projektu zajmuje się Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

- Do końca lipca chcemy zamknąć część przygotowawczą projektu. Później już negocjacje z Komisją Europejską i po wakacjach projekt badawczo-epidemiologiczny ma szansę ruszyć pełną parą - mówił prezes RARR Mariusz Bednarz

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Prace nad doprecyzowaniem szczegółów obu projektów trwają. Na obydwa działania zarezerwowana został kwota około 40 mln złotych ze środków RPO WP 2014-2020.

Red.

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

Fot. Michał Mielniczuk/UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4