Chcesz skorzystać z opieki sanatoryjnej? Mamy dla Ciebie dobre wiadomości

KATEGORIA: ZDROWIE / 5 sierpnia 2020

Fot. pixabay

Od wtorku 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Jest jeden warunek, który musi być spełniony przez osoby uprawnione, jest nim oczywiście negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa.

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych – od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

Z uwagi na pandemię COVID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca 2020 r. Od 4 sierpnia ZUS jednak wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą na nią osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby, które były na turnusie powyżej 14 dni mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację. Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia.

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym, czyli na całodobowy pobyt w ośrodku otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest oczywiście negatywny wynik tego testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go będzie wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć TUTAJ. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym (stacjonarnym), czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie muszą wykonywać testu w kierunku koronawirusa.

W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację należy poinformować o tym swój Oddział ZUS. Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Red.

Mapa ośrodków sanatoryjnych.
Fot. ZUS

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4