Nowy pawilon Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie oddany

KATEGORIA: ZDROWIE / 19 listopada 2020

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie oddano w czwartek (19 listopada) oficjalnie do użytku nowo wybudowany 5-kondygnacyjny budynek. Do nowego pawilonu przy ul. Naruszewicza zostały przeniesione Klinika Hematologii i Klinika Nefrologii ze Stacją Dializ. Szczegółowo o tej inwestycji pisaliśmy już niedawno TUTAJ.

Jest to największa taka szpitalna inwestycja na Podkarpaciu. Oprócz 1-2 osobowych sal dla chorych, pacjenci posiadają własny węzeł sanitarny. Ponadto do dyspozycji pacjentów są przestronne pokoje oczekiwań i wypoczynkowe, nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna.

- Największa inwestycja od lat oczekiwana, to 55 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Klinika Hematologii, także i stacja dializ z tym związana to jest nowoczesny obiekt, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi o architekturę - skomentował marszałek Władysław Ortyl.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu i zaangażowaniu marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Województwa Podkarpackiego. Dodatkowo inicjatywa była współfinansowana ze środków budżetu województwa. Cały koszt budowy i wyposażenia obiektu wyniósł ponad 55 mln zł.

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Zrealizowana inwestycja umożliwi uruchomienie Ośrodka Przeszczepiania Komórek Hematopoetycznych. Po zdobyciu niezbędnych akredytacji Klinika będzie ubiegać się o to, żeby móc przeszczepiać zarówno poddawane zamrożeniu komórki własne pacjenta (przeszczepienia autologiczne), jak i pobierane na bieżąco od dawców allogenicznych (czyli od rodzeństwa, dawców niespokrewnionych, a także od dawców alternatywnych, do których należą dawcy niespokrewnieni z niezgodnościami w układzie zgodności tkankowej HLA, jak i połowicznie zgodni dawcy rodzinni, tzw. haploidentyczni).

- Bank Komórek Krwiotwórczych ze strefami pozwalającymi na uzyskanie najwyższej czystości otwiera perspektywę możliwości wdrożenia każdego nowego rodzaju terapii komórkowej.W dalszej perspektywie czasowej celowe może być rozważenie możliwości rozpoczęcia współpracy z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy celem wykonywania przeszczepień komórek krwiotwórczych u chorych obywateli pobliskiej Ukrainy, na której obszarze nie ma ośrodka przeszczepowego- ta działalność mogłaby stanowić dodatkowe źródło finansowania, niezależnego od NFZ - powiedział Marek Wiater, p.o. dyrektora KSW Nr 1 w Rzeszowie.

Działalności przeszczepowej w tak szerokim zakresie dotąd na Podkarpaciu nie było, a jej uruchomienie jest niezmiernie ważne, gdyż chorzy z Podkarpacia nie będą musieli już być kierowani do odległych ośrodków transplantacyjnych, lecz będą na każdy etapie leczenia obsługiwani na miejscu.

Red.

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Mateusz Romankiewicz/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4