ZUS zachęca do dbania o zdrowie i korzystanie z rehabilitacji sanatoryjnej

KATEGORIA: ZDROWIE / 26 lipca 2022

Fot. pixabay

Choroby czy urazy, które stanowią zagrożenie dla naszej aktywności zawodowej mogą doprowadzić do utraty zdolności do pracy. W ubiegłym roku liczba pacjentów na Podkarpaciu, których lekarze orzecznicy ZUS skierowali na rehabilitację leczniczą to prawie 1200, a w obecnym roku w okresie od stycznia do końca czerwca skierowanie otrzymało niespełna 500.

Kiedy możesz skorzystać leczenia sanatoryjnego

Z programu rehabilitacji możemy skorzystać, jeśli jesteśmy zagrożeni utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskamy po rehabilitacji. Dodatkowo musimy spełnić jeden tych trzech warunków – być ubezpieczonym w ZUS (pracować zawodowo), pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji możemy także skorzystać wtedy gdy podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywamy, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę, lub staramy się o świadczenie rehabilitacyjne, albo rentę z tytułu niezdolności do pracy.

- Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (wniosek PR-4) może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, mówimy oczywiście o lekarzu u którego się leczymy. Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu. Lekarz może wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS – mówi Wojciech Dyląg – rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek składamy w dowolnej placówce ZUS poza wyjątkiem gdy został on wysłany przez naszego lekarza elektronicznie. Podczas badania u lekarza orzecznika należy pamiętać aby mieć przy sobie pełną dokumentację z leczenia.

Poprawny wniosek powinien zawierać - imię i nazwisko, PESEL; adres zamieszkania i numer telefonu; rozpoznanie medyczne w języku polskim; opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy; dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.), informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Orzeczenie o tym czy kwalifikujemy się do takiej formy poprawienia swojego zdrowia wydaje lekarz orzecznik ZUS. Po pozytywnym orzeczeniu otrzymujemy zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. Zawiera ono termin leczenia, adres ośrodka rehabilitacyjnego oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu sanatoryjnego w ośrodku - informuje Wojciech Dyląg.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymamy kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia. Możemy być skierowani na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Fakt, że mieszkamy na Podkarpaciu, nie oznacza, że na rehabilitacje stacjonarną zostaniemy skierowani w naszym województwie, może się zdarzyć, że skierowanie dostaniemy na Dolny Śląsk, Pomorze lub do Małopolski.

- Warto pamiętać, że taki wyjazd czy też leczenie na miejscu nic nie kosztuje. To ZUS ponosi całkowity koszt, łącznie z opłatą za zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd z miejsca zamieszkania i powrót z kurortu najtańszym środkiem komunikacji publicznej – tłumaczy regionalny rzecznik ZUS.

Takie ośrodki sanatoryjne zlokalizowane są na terenie całej Polski, często w bardzo atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych, m.in. w Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polańczyku, Wysowej Zdroju, Krynicy Zdroju, Stróżach, Muszynie, Ustroniu, Krynicy Morskiej, Stegnie czy Świeradowie Zdroju.

Wśród schorzeń kwalifikujących do skorzystania z bezpłatnego sanatorium są choroby narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatyczne, układu oddechowego, narządu głosu, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

Więcej informacji możesz znaleźć TUTAJ stronie internetowej ZUS, a także uzyskać podczas telefonicznego dyżuru w oddziale ZUS w Rzeszowie, w środę 27 lipca, w godz. 9.00-11.00 pod nr tel. 178586185.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4