Od 1 grudnia tylko e-zwolnienia lekarskie. Wystawi je także asystent medyczny

KATEGORIA: ZDROWIE / 30 października 2018

Ewa Papiewska-Borkowska, dyrektor rzeszowskiego oddziału ZUS (z prawej) i Anna Brzostek, naczelnik wydziału obsługi klientów w rzeszowskim ZUS
Fot. Karol Woliński

Od 23 października nie tylko lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. W imieniu lekarza taki dokument mogą również wystawić pielęgniarka, ratownik medyczny czy sekretarka medyczna, czyli asystenci medyczni. Ma to ścisły związek z nowymi przepisami dotyczącymi zwolnień lekarskich. Już od 1 grudnia 2018 roku jedyną obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie elektroniczne. We wtorek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizował w tej sprawie konferencję.

Asystentem medycznym z upoważnienia lekarza, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Taka osoba powinna posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i być wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM). Co ważne, swój profil na platformie ZUS powinien mieć również lekarz, który upoważnia danego asystenta do wystawienia zwolnienia.

- Lekarz będzie mógł wskazać osobę, która w jego imieniu dokona czynności technicznych związanych z wystawieniem zwolnienia lekarskiego - informuje Ewa Papiewska-Borkowska, dyrektor rzeszowskiego oddziału ZUS.

Upoważnienie asystenta do wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego będzie odbywało się w ramach RAM, a następnie informacja dotycząca upoważnienia ma dotrzeć do ZUS. Na podstawie danych przekazanych do ZUS, asystent medyczny dostanie odpowiednie uprawnienia do wystawiania e-zwolnień. Warto również zaznaczyć, że asystent medyczny wystawiający e-zwolnienie będzie wykonywał tylko techniczne czynności. O wystawieniu zwolnienia lekarskiego i jego szczegółach wciąż będzie decydował lekarz.

- Asystenci medyczni będą mieli ograniczone uprawnienia. Będą oni mogli tylko w imieniu lekarza wystawić zwolnienie, ewentualnie będzie można wprowadzić korektę jeśli w zwolnieniu jest jakiś błąd. Nie będą oni mieli uprawnień do przeglądania wystawionych zwolnień przez lekarza czy do przeglądu zwolnień lekarskich wystawionych pacjentowi przez innych lekarzy - mówi Anna Brzostek, naczelnik wydziału obsługi klientów w rzeszowskim ZUS.

Fot. Karol Woliński

Z informacji udzielonych przez przedstawicielki ZUS, upoważnienie na wystawienie świadczeń dla asystenta medycznego będzie obowiązywało przez 12 miesięcy. Następnie lekarz będzie mógł przedłużyć upoważnienie asystentowi medycznemu o kolejny rok. Lekarze będą mieli również możliwość w każdej chwili takie upoważnienie cofnąć.

ZUS od bieżącego tygodnia rozpoczął szkolenia dla asystentów medycznych. Dyrektor rzeszowskiego ZUS wyraziła nadzieję, że dzięki tej inicjatywie lekarze będą korzystać z pomocy asystentów.

- Liczymy na to, że lekarze, którzy do tej pory nie wystawiają świadczeń w formie elektronicznej skorzystają z tej możliwości. My w tej chwili rozpoczęliśmy szkolenia na szeroką skalę. W szpitalach, przychodniach, szkolimy osoby wskazane i wybrane do tej funkcji. Prosimy aby tego typu placówki same się do nas zwracały, jeśli potrzebują pomocy w tej sprawie. Termin 1 grudnia 2018 zbliża się nieuchronnie i od wtedy jedyną formą zwolnień lekarskich będzie forma elektroniczna - tłumaczy dyrektor Papiewska-Borkowska.

Przedstawicielki ZUS poinformowały również, że Podkarpacie słabo wypada na tle całego kraju w kwestii wystawiania e-zwolnień lekarskich. Średnio co 3 lub 4 zwolnienia lekarskie na Podkarpaciu są wystawiane w formie elektronicznej, co w porównaniu z innymi województwami jest bardzo słabym wynikiem.

Szkolenia dla asystentów medycznych odbywać się będą w rzeszowskim ZUS w poniedziałki do 26 listopada tego roku, w godzinach 15.00-17.00, natomiast w oddziale ZUS w Jaśle we czwartki od godziny 13.00. Dni i godziny szkoleń w pozostałych placówkach medycznych na Podkarpaciu sprawdzić można na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce „wydarzenia i szkolenia”.

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4