Od 1 grudnia nowość. E-zwolnienia, jak to ułatwi nam chorowanie?

KATEGORIA: ZDROWIE / 15 listopada 2018

Fot. Materiał Urzędu Wojewódzkiego

Z dniem 1 grudnia 2018 r. znika z obiegu tradycyjny papierowy druk zwolnienia lekarskiego, a zastąpi go jego elektroniczny odpowiednik. Wprowadzenie przepisów o wystawianiu przez lekarzy zwolnień tylko w formie wirtualnej jest częścią procesu całościowych zmian, mających na celu informatyzację całego sektora służby zdrowia. Do tej pory wystawianie zwolnienia w postaci elektronicznej nie było obowiązkowe. Od 1 grudnia 2018 r., lekarze nie będą mieli już innej możliwości.

Idzie nowe, ale jak i czy ułatwi to nam życie?

W czwartek 15 listopada w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie została zorganizowana konferencja, na której omówiono korzyści płynące z wprowadzenia obowiązku e-zwolnień. Czego się dowiedzieliśmy?

Dzięki korzystaniu z elektronicznego zwolnienia, lekarze nie będą musieli wypełniać druków ręcznie co skróci czas wizyty pacjenta w gabinecie i wykluczy prawdopodobieństwo pomyłki w zapisie. Lekarz wystawiający zwolnienie będzie jedynie musiał wpisać w system nasz numer PESEL, a pozostałe dane zostaną pobrane z bazy automatycznie. Trwa to ok. 30 sekund. W momencie wystawienia e-zwolnienia dokument trafia w trzy miejsca jednocześnie: do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracodawcy oraz pojawi się na prywatnym koncie internetowym pacjenta.

Dla nas pacjentów będzie to o tyle wygodne, że w czasie choroby zaoszczędzimy sobie osobistych wycieczek do pracodawcy, co nie narazi nas na pogorszenie samopoczucia w czasie choroby. Cały proces odbędzie się „w tle” bez konieczności udziału pracownika czy jego najbliższej rodziny, a i ułatwi przepływ informacji u pracodawcy, który nieomal natychmiast otrzyma informację o chorobie swojego pracownika i stosowny dokument to potwierdzający.

W tym całym usprawnionym procesie jest jeszcze jedno dodatkowe ułatwienie, lekarze będą mogli wskazać asystenta medycznego, który w ich imieniu wystawi taki dokument pacjentowi. Takie działanie ma jeszcze bardziej usprawnić pracę lekarzy i skrócić czas oczekiwania pacjenta na wizytę u lekarza – pisaliśmy o tym TUTAJ

Ministerstwo Zdrowia przekazało do Narodowego Funduszu Zdrowia 50 milionów złotych, które są przeznaczone na zakup sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu informatyzacji polskich gabinetów lekarskich. Dla lekarzy z Podkarpacia z tych pieniędzy przeznaczone zostało prawie 3 mln złotych. Dofinansowanie jest odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na zgłaszane przez lekarzy nieprzygotowanie do wprowadzenia obowiązkowego korzystania z e-zwolnień.

Pomoc finansową może otrzymać każdy lekarz rodzinny, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pisemne wnioski o dofinansowanie można składać do 15 grudnia do dyrektora Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z listą faktur za zakupiony sprzęt i w ten sposób otrzymać zwrot 65% poniesionych kosztów. Tu czas jest ważny, bo liczy się kolejność zgłoszeń. Refundacji podlegają wydatki z całego roku 2018 z uwagi na tych lekarzy, którzy już wcześniej zdecydowali się na przystosowanie swoich gabinetów do elektronicznej rzeczywistości.

Rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje także „Białe soboty” czyli szkolenia dla lekarzy i asystentów medycznych. Na tych spotkaniach będzie można uzyskać wiedzę dotyczącą poruszania się w lekarskim systemie elektronicznym. Najbliższe takie szkolenia odbędą się już 17 i 24 listopada 2018r. w siedzibie ZUS w Rzeszowie w godzinach 9.00-13.00. Na spotkaniu lekarze będą mogli założyć sobie konto na Platformie Usług Elektronicznych, co jest warunkiem do wyznaczenia sobie asystenta medycznego. Istnieje również możliwość edukowania lekarzy w ich miejscu pracy. Zawiadomieni o chęci takich szkoleń w miejscu pracy, doradcy ds. elektronicznych zwolnień w ZUS udadzą się do placówek medycznych i przeprowadzają szkolenie przystanowiskowe.

Tyle teorii, a jak będzie to wyglądało w praktyce? Przekonamy się o tym już niedługo i miejmy nadzieję, że bez większych problemów. Tymczasem życzę Państwu dużo zdrowia!

Kamila Szeliga

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4