Milion złotych z budżetu województwa dla uczelni z Podkarpacia

KATEGORIA: EDUKACJA / 23 lipca 2020

Siedem podkarpackich uczelni otrzymało w tym roku wsparcie z budżetu województwa. Łącznie jego wysokość wynosi milion złotych. Umowy na dotację przedstawiciele uczelni podpisali w czwartek w Urzędzie Marszałkowskim.

W podpisaniu umów samorząd województwa reprezentowali: Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz Monika Brewczak, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

- Wniosków o dotację wpłynęło 11. Uznaliśmy, że 7 jest interesujących, wpisujących się w strategię rozwoju województwa, w inteligentne specjalizacje. Dotacje są przyznane w zależności od wagi i rodzaju przedsięwzięcia – mówił podczas podpisania umów marszałek Ortyl.

Fot. UMWP

- Gratuluję rektorom, wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym regionie, bo ono stanowi o sile kapitału ludzkiego. Kształćmy młodych ludzi i pomagajmy sobie wzajemnie – dodał wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Samorząd Województwa Podkarpackiego od wielu lat wspiera finansowo uczelnie z terenu Podkarpacia. Na ten cel z budżetu województwa wyasygnowano już w sumie 22,5 mln złotych.

W tym roku wsparcie otrzymały:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,

Uniwersytet Rzeszowski,

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Oceniając złożone wnioski i przyznając dotacje, zarząd województwa kierował się kryteriami określonymi w regulaminie. Wśród nich jest między innymi zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020.

Największe wsparcie otrzymała Politechnika Rzeszowska – 360 tys. złotych na zakup samolotu szkoleniowego niezbędnego do kształcenia studentów. Dzięki temu wzrośnie jakość kształcenia studentów pilotażu oraz poprawi się baza dydaktyczno-szkoleniowa.

Uniwersytet Rzeszowski dostał 250 tys. złotych. Uczelnia chce kupić aparaturę do Pracowni Nanopreparatyki w Centrum Dydaktyczno - Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymały po 85 tys. złotych.

Sanocka uczelnia chce dotację wykorzystać na wyposażenie laboratorium wytrzymałości materiałów i konstrukcji na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu dotację wykorzysta na utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej na kierunku Psychologia. Przemyska placówka przeznaczy pieniądze na doposażenie pracowni badań fizykalnych i ratownictwa medycznego w symulatory i modele dydaktyczne na kierunku Pielęgniarstwo.

Kierunek pielęgniarstwo i grafikę komputerową chce rozwinąć WSIiZ poprzez wykorzystanie dotacji na zakup wyposażenia do laboratoriów na obu tych kierunkach. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu otrzymała 50 tys. złotych i pieniądze przeznaczy na zakup zestawu technologii RFID do laboratorium na kierunku Logistyka i Spedycja na wyposażenie sali szkoleniowej.

Po podpisaniu umów dr hab. Józef Cebulski, prof. UR (na zdjęciu poniżej) wygłosił wykład – „Spektroskopia Ramana i techniki FTIR w poszukiwaniu czynników prognostycznych w diagnostyce nowotworowej”, który był jednocześnie prezentacją badań prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego do Pracowni Nanopreparatyki w ramach dotacji udzielonej z budżetu województwa podkarpackiego.

Fot. UMWP

- Ten wykład pokazał nam w praktyce, jak dobrze wykorzystywane są nasze środki. Jesteśmy dumni z tego, że w Rzeszowie, na Podkarpaciu prowadzone są takie badania. Bardzo nam zależy, żeby nagłaśniać to, jak wspieramy nasze uczelnie, bo nie wszystkie województwa to robią. A nam zależy, żeby wszystkie uczelnie na Podkarpaciu się rozwijały - czy to publiczne czy prywatne. Wspieramy też młodzież studiującą w województwie podkarpackim, dla której mamy specjalne stypendium, dla najlepszych maturzystów – powiedział na podsumowanie spotkania wicemarszałek Piotr Pilch.

Marszałek Ortyl podczas wydarzenia poinformował także o konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski, który skierowany jest do studentów z Podkarpacia - „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Mogą wziąć w nim udział absolwenci szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, współczesnego oblicza oraz przyszłości Podkarpacia. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.

Red.

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

Fot. UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4