Interaktywne wystawy dla PCN „Łukasiewicz”. Umowy na cztery już podpisane

KATEGORIA: EDUKACJA / 11 marca 2021

Lotnictwo - Gablota
Fot. PCN

Podpisano umowy z wykonawcami czterech z sześciu interaktywnych wystaw powstającego w Jasionce Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Kontrakty obejmują zaprojektowanie a następnie wykonanie i zamontowanie w budowanym obecnie budynku PCN, trzech wystaw stacjonarnych - interdyscyplinarnej wystawy głównej „ŻYJĘ”, wystawy specjalistycznej „LOTNICTWO” i wystawy dla najmłodszych „ZABAWKI EDUKACYJNE” oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie wystawy mobilnej.

Wśród wykonawców, których wyłoniono w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego znalazły się - konsorcjum krakowskich firm, Fabryka Dekoracji i New Amsterdam przygotowujących wystawę „ŻYJĘ”, konsorcjum firm z Warszawy, Logic Gate i FRB Chata odpowiedzialnych za wystawę mobilną, gdańska spółka MAE Multimedia Art. & Education wykonawca wystawy „LOTNICTWO”, a także polsko-estońskie konsorcjum firm TMD Exhibitions i TM Development, które stworzy wystawę „ZABAWKI EDUKACYJNE”.

Żyję - Oko
Fot. PCN

- Największą spośród zakontraktowanych wystaw, zawierającą dziewięćdziesiąt eksponatów będzie wystawa interdyscyplinarna „ŻYJĘ”, gdzie punktem wyjścia dla jej edukacyjnej narracji będzie człowiek, jego zmysły i fizjologia. Przy pomocy eksponatów będzie można między innymi odnaleźć „Ducha w teatrze”, sprawdzić „Jak daleko zajdziesz” czy jak działa ludzkie „Oko”. To tylko kilka przykładów pasjonujących eksponatów tworzących wystawę, która pozwoli na samodzielne odkrywanie, poszukiwanie i pogłębianie wiedzy nie tylko z biologii, ale także fizyki i chemii. Wystawą budzącą nasze wielkie emocje będzie „LOTNICTWO”, gdzie spotkamy się z „Powietrzną koszykówką”, „Echami natury” czy dokonamy „Przeglądu maszyny”. Dzięki tworzącym tę wystawę trzydziestu eksponatom, będzie można doświadczyć i poznać tak ważną i charakterystyczną specjalizację naszego regionu. Dla najmłodszych dzieci w specjalnie wydzielonej przestrzeni centrum nauki, zagości dedykowana im wystawa „ZABAWKI EDUKACYJNE”, składająca się z osiemnastu eksponatów, między innymi „Chmurkowej fabryki” i „Ptasiego radia”. A po terenie całego województwa podróżować będzie składająca się z piętnastu eksponatów wystawa mobilna, a wśród nich m.in. „Energia wiatru” - opowiada Tomasz Michalski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie do spraw Podkarpackiego Centrum Nauki.

Podpisanie umowy na realizację wystawy mobilnej.
Fot. Kasia Ruszała WDK-PCN

Jako jedyna w siedzibie WDK została podpisana umowa na wykonanie wystawy mobilnej. Podpisanie umów na pozostałe trzy wystawy nastąpiło drogą korespondencyjną ze względu na związane z pandemią obostrzenia.

Kwota zakontraktowanych wystaw wynosi ponad 21 milionów złotych i obejmuje wykonanie stu pięćdziesięciu trzech eksponatów z docelowo zaplanowanych dwustu trzynastu. Dostawa pierwszych eksponatów wystawy mobilnej jest planowana już pod koniec tego półrocza, a cała wystawa mobilna będzie gotowa w styczniu 2022 roku. Montaż wystaw stałych w centrum nauki ma rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku i zakończyć w ciągu sześciu miesięcy. Do zakontraktowania pozostały wystawa „PRZYRODA” oraz wystawa uzupełniająca, pomyślana jako łącznik pomiędzy wystawami tematycznymi. Otwarcie Podkarpackiego Centrum Nauki planowane jest na czwarty kwartał roku 2022.

Wystawy będą wykonane w ramach projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP). Całkowita wartość projektu to 91 mln 181 tys. 798, 50 złotych.

Prezentowane wizualizacje kilku wybranych eksponatów, zostały przekazane przez wykonawców w ramach postępowania.

Red.

Zabawki - Układ
Fot. PCN

Lotnictwo - Echa
Fot. PCN

Wystawa mobilna - Cykl
Fot. PCN

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4